Lees voor

Afkoppelen van regenwater: Noordscheschut

De gemeente Hoogeveen zal begin volgend jaar een afkoppelproject starten in de kern van Noordscheschut. Tijdens dit afkoppelproject worden regenpijpen, straat- en trottoirkolken losgekoppeld van het vuilwaterriool en op een nieuw te leggen regenwaterriool aangesloten.

De gemeente gaat alle regenpijpen afkoppelen die zich aan de straatzijde van de woning bevinden.

noordscheschut-oost folderDe gemeente koppelt om meerdere redenen af. Vanuit het waterschap is er de eis dat er maar een bepaalde hoeveelheid vuil water op het oppervlaktewater in uw buurt mag worden geloosd. Dit gebeurt bij veel neerslag door middel van een riooloverstort. Deze treedt in werking als er teveel (regen)water in het riool zit. Vies water komt dan via de overstort in de Verlengde Hoogeveensche vaart of in sloten rondom het dorp. In Noordscheschut gebeurt dit nog te vaak. Daarom is de gemeente verplicht hier in het kader van de zogenaamde ‘basisinspanning’ mee aan de gang te gaan. Omdat vevuiling het directe gevolg is van teveel regenwater, wordt er bij dit project voor gezorgd dat regenwater veel minder voorkomt in het riool en dat vervuilende overstortgebeurtenissen tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt. Daarnaast worden met het afkoppelen ook een aantal bekende rioleringsproblemen opgelost of verminderd. Het Zwarte Dijkje staat nog wel eens blank omdat het regenwater niet snel genoeg weg kan. Straks zal dit sterk verminderd of zelfs verholpen zijn. Minder regenwater in het riool betekent meer ruimte voor vuil water. Ook is afkoppelen een duurzame manier van riolerings- en natuurbeheer. Regenwater blijft in het gebied waar het valt, andere gebieden worden niet opgezadeld met ons water.

Niet alle woningen en straten in Noordscheschut zullen worden afgekoppeld. Ingenieursbureau Tauw heeft bekeken met welke maatregelen een zo groot mogelijk resultaat kan worden behaald. De rode vlakken zijn de af te koppelen straatopprvlakken en de roze vlakken zijn de woningen waarvan (een deel) van de dakoppervlakken zal worden afgekoppeld.Met dit project zorgt de gemeente dat het rioolstelsel in Noordscheschut weer voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd.

Klik hier voor de folder. U vindt hierin antwoord op de meest gestelde vragen bij een dergelijk project. Het is mogelijk dat u na het lezen van de folder toch nog met een vraag blijft zitten. Om ook deze vragen te beantwoorden wordt op 24 november een inloopavond georganiseerd voor betrokken bewoners waarin medewerkers van de gemeente antwoord geven op uw vragen en eventueel extra toelichting geven op de werkzaamheden. U bent welkom op een zelfgekozen moment tussen 19:00 uur en 21:00 uur in buurtcentrum ‘De Cirkel’, aan de Jan Naardingweg 1 te Noordscheschut.

Uitgelicht

Zoeken