Lees voor

Afkoppelen van regenwater: Hoogeveen, Zuiderweg

De Zuiderweg in Hoogeveen (tussen de Schutstraat en de Kortenaerstraat) is lange tijd het toneel geweest van grootschalige werkzaamheden. De grote bomen zijn uit veiligheidsoverwegingen weggehaald, de straat is een 30 kilometer zone geworden en van de doorgaande route afgehaald. Daarbij is ook de complete groenvoorziening, de bestrating en riolering vervangen. En de riolering daar gaat hier om.

De gemeente Hoogeveen streeft ernaar om nieuwe wijken en herinrichtingen helemaal af te koppelen. Bij herinrichtingen wordt dan het regenwater van het vuilwaterriool afgehaald en naar een sloot, vijvers of een regenwaterriool geleid.
Een te vol riool is in bijna alle gevallen het gevolg van regenwater en dit kan allerlei problemen verzoorzaken. Vuilwater van woningen kan niet meer doorspoelen. Een vol toilet of slecht doorspoelende douchebakken zijn voorbeelden daarvan. Daarnaast moet het water toch een uitweg hebben. Vaak komt het dan door de straatkolken omhoog en zo komen straten en terreinen blank te staan. Het riool is wel uitgerust met een riooloverstort (denk aan het sleufje onder de kraan in de wasbak) maarzo wordt vies water in schoon oppervlaktewater geloosd.
Met de aanleg van een aparte leiding ofwel regenwaterriool. Dit riool komt naast het vuilwaterriool te liggen en voert enkel en alleen regenwater af. Zo blijft bij (steeds vaker voorkomende) hevige neerslag het vuilwaterriool vrij van regenwater. Op deze manier kunnen toiletten, douches en witgoed op een normale manier gebruikt worden. Omdat het regenwater naar oppervlaktewater in de buurt wordt geleid worden andere gebieden niet meer belast met water dat daar helemaal niet is gevallen. Regenwater blijft dus in de buurt van waar het valt.

In het geval van de Zuiderweg heeft elk perceel een aansluitpunt gekregen op dit riool. Dit punt ligt in het toevoerpad naar de voordeur van de woning. De gemeente heeft alle bewoners benaderd en gevraagd om mee te werken aan dit project door op het regenwaterriool aan te sluiten of anderszins af te koppelen.
Vanaf eind 2010 beschikt de gemeente Hoogeveen over een afkoppelverordening. Hiermee kunnen particulieren en bedrijven die aan een regenwaterriool wonen maar niet hebben afgekoppeld verplicht worden gesteld om dit alsnog te realiseren. De gemeente realiseert dat mensen hiermee met bepaalde kosten opgezadeld worden. Om hier een bijdrage in te doen konden bewoners van de Zuiderweg gratis PVC bestellen bij de gemeente om de afkoppeling te kunnen realiseren. In eerste instantie is uitgegaan van het afkoppelen van alle aan de voor- en zijkant van de woning gelegen regenpijpen. Uit een inventarisatie is een vast aantal meters PVC gekomen om dit te realiseren. Sommige bewoners wilden graag extra PVC bestellen om de gehele woning of ook de putten en schuren in de tuin af te koppelen. Dit ziet de gemeente natuurlijk graag en hiervoor is extra PVC beschikbaar gesteld.

Is het aansluiten op het nieuwe regenwaterriool verplicht?

Nee. Zolang de afkoppelverordening niet in werking is, is dat niet verplicht. Zelfs als de verordening wel in werking is getreden kan het aansluiten op het regenwaterriool niet verplicht worden.
De gemeente kan straks alleen verplichten dat het regenwater van uw perceel niet wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool. Het staat u vrij om op uw eigen perceel om te gaan met regenwater zoals u dat zelf graag wilt. Opvangen in een regenton, laten infiltreren in de bodem, er een vijver mee voeden of een reservoir vullen voor toiletspoelingen behoort tot de mogelijkheden. Zolang het vuilwaterriool er niet meer mee belast wordt is het prima. Het regenwaterriool is slechts een voorziening voor u namens de gemeente om regenwater af te voeren als u verder geen mogelijkheden heeft.

Contract en voorwaarden

Tijdens de werkzaamheden is een contract rondgestuurd naar alle bewoners van het bewerkte deel van de Zuiderweg. In dit contract kon gekozen worden voor 4 opties. Tevens staan hier per perceel het aantal meters PVC en benodigde hulpstukken op. Op de achterkant van het contract staan de voorwaarden voor het afkoppelen vermeld. Wilt u als betrokken bewoner het contract en de voorwaarden nog eens nalezen, klikt u dan hier om het document in pdf vorm te downloaden.
Bij de eerste berichtgeving heeft u ook een informatieblad over het project ontvangen. Wilt u deze nog eens nalezen, klikt u dan hier voor het document.

Uitgelicht

Zoeken