Lees voor

Afkoppelen Zandwijkstraat Hollandscheveld

De gemeente Hoogeveen gaat in het vroege begin van 2011 een afkoppelproject starten in de Zandwijkstraat te Hollandscheveld. In het voorjaar werd aan de Zandwijkstraat de oude basisschool gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw en bijbehorende straten worden gescheiden gerioleerd. Dat wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater niet meer in dezelfde pijp terechtkomen. Toch zou het water, al afstromend naar de Zandwijkstraat, daar in het gewone riool terechtkomen. Zo wordt alsnog veel te veel regenwater vermengd met rioolwater en dat is niet nodig. Regenwater is van nature 'schoon' en kan zo op sloot of vijver worden geloosd.

Foto RegenwaterputEr is daarom voor gekozen om de nieuwbouw én de Zandwijkstraat gescheiden te rioleren. Zo kunnen bewoners aan deze straat ook eventueel grondwater middels drainage op dit nieuwe regenwaterriool lozen. Het water van dit regenwaterriool zal even verderop zijn weg vinden in het 1e Zandwijkje.

Er wordt dus om meerdere redenen afgekoppeld. Vanuit het waterschap is er de eis dat er maar een bepaalde hoeveelheid vuil water op het oppervlaktewater in een buurt mag worden geloosd. Dit gebeurt bij veel neerslag door middel van een riooloverstort. Deze treedt in werking als er teveel (regen)water in het riool zit. Vies water komt dan via de overstort in de sloten rondom het dorp. In Hollandscheveld gebeurt dit nog te vaak. Omdat vervuiling het directe gevolg is van teveel regenwater, wordt er bij dit project voor gezorgd dat regenwater veel minder voorkomt in het riool en dat vervuilende overstortgebeurtenissen tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt. Daarnaast worden met het afkoppelen ook een aantal bekende rioleringsproblemen opgelost of verminderd. Het riool in Hollandscheveld staat vaak te vol omdat het regenwater niet snel genoeg weg kan. Straks zal dit iets minder zijn. Minder regenwater in het riool betekent meer ruimte voor vuil water. Ook is afkoppelen een duurzame manier van riolerings- en natuurbeheer. Regenwater blijft in het gebied waar het valt, andere gebieden worden niet opgezadeld met ons water. Hoewel het afgekoppelde gebied niet een heel groot oppervlak is zal het toch een steentje bijdragen aan een beter werkend rioolsysteem in Hollandscheveld.

Wilt u graag meer informatie over dit project, bekijkt u dan het informatieblad afkoppelproject Zandwijkstraat. Hierin vindt u antwoord op veel gestelde vragen bij een dergelijk project.

Hieronder ziet u een kaart van het af te koppelen gebied. Het rode oppervlak is het af te koppelen straatoppervlak, de roze oppervlakken zijn de adressen die verzocht zijn mee te werken aan dit afkoppelproject.

Zandwijkstraat folder

Uitgelicht

Zoeken