Lees voor

Waterberging Noordscheschut

Ten zuidoosten van Noordscheschut is in het najaar van 2013 een waterberging aangelegd. Ruim 1 hectare voormalig weiland is getransformeerd tot een gebied waar water langere tijd kan verblijven.
Het gebied ligt op het laagste punt van de hele buurt. Hoewel Noordscheschut wel gewend is aan wat nattigheid buiten het dorp, werden er toch zorgen geuit toen de gemeente in 2011 wilde afkoppelen. In een groot deel van Noordscheschut werd toen een hemelwaterriool aangelegd dat het regenwater van de weg en de helft van de daken afvoert naar het oppervlaktewater. Dat oppervlaktewater was onder andere de waterlossing, net ten oosten van het dorp. Bij veel neerslag komt er teveel water in de lossing en kan het niet zo snel weg naar de calkoenswijk, ten zuiden van het dorp. De gemeente zocht daarom ruimte voor piekbuien in de zomer. Toen ook het waterschap met een berginsvraag kwam voor langdurige neerslag in de winter, was het project snel geboren.

De berging

De weg van het water uit het dorp is nu bijna 3x langer onderweg naar de Calkoenswijk. Er is een ringleiding gelegd om het gebied. Deze ringleiding kan, omdat het omliggende gebied is afgegraven, makkelijk overstromen en het water bergen in het gebied. Het geeft de Calkoenswijk bij hevige neerslag (met name zomers) wat extra tijd om het water te verwerken, zonder dat het dorp er overlast van heeft. In de winter wil het waterschap bergen waar dat kan. Ze zijn daarom veel op zoek naar naar gebieden om water langer vast te houden. Omdat de berging met een kleine duiker in verbinding staat met de Calkoenswijk kan in tijden van veel water in de winter het water ook hier tijdelijk worden vastgehouden. Hoe langer het water blijft in dergelijke gebiedjes, hoe minder overlast er is voor de benedenstroomse gebieden.
Omdat het gebied van oudsher veel gebruikt wordt door wandelaars en natuurliefhebbers, is er voor gekozen om het recreatief in te richten.

Het project waterberging Noordscheschut is gefinancierd door de gemeente Hoogeveen en Waterschap Reest en Wieden. Ook is gebruik gemaakt van subsidie van de provincie Drenthe.

Hieronder een aantal foto's van net na de aanleg in februari 2013. De flora en fauna moet zich hier dus nog ontplooien:

Berging vanaf de uitkijk

Waterberging

Waterberging

 

 

 

 

 

 

 

Waterberging

Uitgelicht

Zoeken