Lees voor

Grondwaterproject Wolfsbos

 In het grondwaterbeleidsplan van 2011 heeft het college een deel van Wolfsbos als maatwerkgebied aangewezen. De gemeente Hoogeveen is aan de slag gegaan met een ontwerp voor een afwateringssysteem, waar iedere bewoner straks zijn grondwater op kan lozen. Om ook positieve draai te geven aan het thema 'water op straat' wordt op veel plekken ook de voorkant van de woningen afgekoppeld. (regenwater van het vuilwaterriool halen)

Om u als bewoner van de wijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, brengen we met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. De eerste verscheen eind oktober in de bus. Ze zijn ook digitaal te verkrijgen via de archieflink onderaan de pagina.

Aannemer:

Na een aanbestedingsprocedure is het werk gegund aan Van Dijk Infragroep uit Genemuiden. Deze aannemer voert vaker werk uit voor de gemeente Hoogeveen. logo vandijkinfragroepHet is een bedrijf met zo'n 25 medewerkers en eigen machines. Ze werken samen met een vast team van onderaannemers regionaal.

 

Gekozen gebieden

Er is in het voortraject veel gerekend aan de nieuwe riolering. Een nieuw riool aanbrengen in een bodem waar al veel voorzieningen liggen is lastig . Het is ook daarom dat het gehele maatwerkgebied NIET in één keer kan worden aangelegd.
De Wulp, De Kievit en De Plevier zullen als eerste worden aangepakt. Het deel Leeuweriklaan en het deel Roerdomplaan uit het maatwerkgebied zullen, onder voorbehoud, uitgevoerd worden in 2014. Daarover zal natuurlijk worden bericht.
Hier zullen ook de ervaringen van de komende werkzaamheden worden meegenomen.

Planning

De aannemer is gestart ná de bouwvak . Per straat wordt de nieuwe riolering voor hemel- en grondwater aangebracht, inclusief de aansluitingen. Het gegraven tracé wordt ‘dichtgeblokt’. Dat is een eenvoudige manier van dichtstraten. Ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden zal de ondergrond iets nazakken (inklinking). In 2014 (voor- of najaar) wordt de gehele rijbaan netjes opnieuw bestraat. Zo is de kans op nazakken van nieuwe bestrating minimaal.
Zodra de werkzaamheden zijn afgerond en het riool is aangesloten kunt u ook uw voorzieningen (pomp, drainage) aansluiten op het gemaakte aansluitpunt.

Hemel- en Grondwaterverordening Hoogeveen

Sinds begin dit jaar heeft Hoogeveen een hemel- en grondwaterverordening. Hiermee kan de gemeente het afkoppelen van hemelwater van het vuilwaterriool afdwingen. Dit gebeurt (volgens de bijbehorende gebiedsaanwijzing) alleen op plekken waar al een hemelwaterriool ligt.
Het maatwerkgebied is reeds opgenomen in de gebiedsaanwijzing. De verplichting geldt hier vanaf 1 januari 2015. Dit geldt voor de regenpijpen aan de vóórkant van de woning en de grondwaterlozingen!
U kunt de verordening en de gebiedsaanwijzing downloaden en/of nalezen.

Nieuwsbrieven digitaal

  1. Nieuwsbrief 1 - Oktober 2012
  2. Nieuwsbrief 2 - Maart 2013
  3. Nieuwsbrief 3 - Juni 2013
  4. Nieuwsbrief 4 - Juli 2013

 

 

Uitgelicht

Zoeken