Lees voor

Grondwaterstanden online

Op deze pagina kunt u de grondwaterstanden in uw eigen wijk zelf raadplegen.

De gemeente heeft sinds 2009 een grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat uit 75 peilbuizen in openbaar stedelijk gebied (inclusief de dorpen).
De grondwaterstanden worden automatisch elk uur gemeten in deze peilbuizen. Om de gegevens te kunnen bekijken wordt 2x per jaar een zogenaamde uitleesronde gedaan. Tijdens deze ronde worden peilbuizen gecontroleerd en de gegevens gedownload.

Hoe werkt het?

Klik onderaan de pagina op 'grondwaterstanden online'. U komt op een pagina met een kaart van Hoogeveen waarop alle locaties van de peilbuizen staan afgebeeld. U herkent de kaart waarschijnlijk als een 'google maps' kaart. Door te scrollen en te klikken kunt u de kaart in- en uitzoomen en schuiven. Zoek uw dichtstbijzijnde peilbuis en klik op de adresgegevens. Onderin het scherm wordt de grafiek van de peilbuis van uw keuze weergegeven.

VoorbeeldDe blauwe lijn is de grondwaterstand
De groene lijn is de maaiveldhoogte ter plaatse.
De verticale as geeft de NAP hoogte weer
De horizontale as geeft de datum weer (jjjj-mm-dd notatie)

De uitleesrondes vinden altijd plaats in april en in november. U vindt in de grafiek daarom gegevens óf tot november óf tot april. Realtime data kan helaas niet gegeven worden. Er worden in de grafiek waterstanden weergegeven van 1 jaar.

Grondwaterstanden online

(Let op! De gemiddelde filterdiepte van alle peilbuizen is 2 á 2.5m. Hiermee worden schijngrondwaterstanden in de bovenlaag van de bodem NIET weergegeven. Ook kunnen aan de getoonde grondwaterstanden geen rechten worden ontleend.)

Uitgelicht

Zoeken