Lees voor

Grondwater

Hier vindt u informatie over grondwater in de gemeente Hoogeveen

Grondwaterstanden online

Het grondwatermeetnet in Hoogeveen wordt 2x per jaar uitgelezen en gecontroleerd. Per uitleesronde worden de grondwaterstanden van een half jaar bijgewerkt op deze online pagina. Bekijk hier de grondwaterstand in uw wijk.

Grondwateronderzoek Hoogeveen

In Hoogeveen wordt veel onderzoek gedaan naar grondwater, bijbehorende overlast en welke invloed dat heeft op u als bewoners. Bekijk hier de enquêteresultaten van onderzoeken, de verantwoordelijkheden rondom grondwater en waarom de gemeente zoveel onderzoek doet.

Grondwatermeetnet Hoogeveen

In oktober 2009 heeft de gemeente Hoogeveen een grondwatermeetnet aangelegd. Op 73 plaatsen in Hoogeveen en de omliggende dorpen is een peilbuis geplaatst waarin de grondwaterstand constant en nauwkeurig wordt gemeten.
Wat is een grondwatermeetnet precies, waarom hebben dat nodig en wat is de grondwaterstand in mijn buurt? Lees hier meer over het grondwatermeetnet.

Grondwater onttrekken: Waar moet ik zijn?

Als u grondwater wilt onttrekken voor bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie, een tuinpomp of een warmte-koude opslagsysteem (WKO), dan moet u dit melden. Het hangt van het type onttrekking af of u ook vergunningplichtig bent. U leest hier bij welke instantie u moet zijn voor een melding en/of vergunning.

Grondwaterbescherming

Grondwater is kwetsbaar. Olie of andere middelen kunnen grondwater ernstig verontreinigen. Heeft u een vervuilende lozing waargenomen of heeft u zelf een lozingsincident gehad, lees dan hier hoe u verder moet handelen.

Drainage in openbaar gebied

Hoogeveen heeft op diverse plaatsen drainage in het openbaar gebied. Waarom is dat, en wat doet het precies? Lees hier meer over drainage in Hoogeveen.

Maatregelen tegen grondwateroverlast

Grondwater is een lastige tegenstander, maar grondwateroverlast is niet onoverkomelijk. Lees hier meer over wat u zelf kunt doen om grondwateroverlast tegen te gaan of te voorkomen.

Veelgestelde vragen over grondwater

Grondwater brengt nogal wat vragen met zich mee, althans zo blijkt uit de enquêtes die we houden in verschillende delen van de gemeente. Om een antwoord op de meest voorkomende vragen te geven hebben we deze pagina voor u gemaakt.

Uitgelicht

Zoeken