Lees voor

Rioolwaterzuivering (RWZI)

De rioolwaterzuiveringsinstallatie, kortweg RWZI, zorgt voor het schoonmaken van alle rioolwater. Wat gebeurt er eigenlijk met het rioolwater als het bij de zuivering komt? Kan ik ook eens een kijkje nemen op de zuivering?

Eenmaal in het riool komt alle rioolwater, via leidingen en pompen, uit bij de rioolwaterzuivering. In de rioolwaterzuivering wordt het water door allerlei mechanische en biologische processen gezuiverd totdat het schoon genoeg is om geloosd te worden op het oppervlaktewater (sloten, kanalen en rivieren).

RWZI in Echten en Nieuwlande

Het waterschap is verantwoordelijk voor de RWZI. De RWZI in Echten, waar bijna de gehele gemeente Hoogeveen haar afvalwater loost, is van waterschap Drents Overijsselse Delta. Het afvalwater van Nieuwlande wordt naar de RWZI in Sleen getransporteerd. Deze zuivering is van het waterschap Vechtstromen.

Open dagen

De werking van een zuivering is zeer complex. Het waterschap legt duidelijk uit wat er na binnenkomst met uw afvalwater gebeurt. Wilt u zelf graag een keer een kijkje nemen in een rioolwaterzuivering? De waterschappen hebben regelmatig open dagen. Ook kunnen schoolklassen of andere groepen een afspraak maken.

Bezoekt u ook eens www.riool.info voor alles over riolering en goed gebruik ervan.

Uitgelicht

Zoeken