Lees voor

Riolering in Hoogeveen

Er ligt in Hoogeveen een groot aantal kilometer riolering. Maar riolering is niet bij ieder huis en in iedere straat hetzelfde. Zie welke verschillende soorten riolering in Hoogeveen liggen en hoe ze precies werken.

Een gemengd rioolstelsel

In een gemengd stelsel wordt zowel regenwater als afvalwater afgevoerd. In de straat ligt één grote buis. Uw regenpijp, de straat- of trottoirkolk, uw toilet en andere afvalwater afvoeren komen samen in deze buis. U hebt het vast wel eens gezien bij werkzaamheden. Een grote betonnen pijp die in de grond wordt gelegd. Bij een gemengd stelsel wordt toch maar 10% van de totale inhoud gebruikt voor afvalwater. De overige 90% wordt pas gevuld bij een heftige regenbui.

Rioolbuizen liggen onder een kleine helling. Hierdoor loopt het rioolwater de goede kant op. Dit principe heet “vrij verval”. Het vrij verval riool verzamelt en transporteert afvalwater. Met behulp van pompen wordt het afvalwater doorgepompt in andere riolen of de waterzuivering.

Een riolering in de straat wordt altijd opgedeeld in segmenten, ook wel streng genoemd. Zo’n streng is vaak tussen de 40 en 60 meter lang en maximaal 80 meter. Tussen de strengen bevindt zich altijd een rioolinspectieput. Dat zijn de grote gietijzeren deksels in de straat. Ze zijn precies groot genoeg om mensen en/of apparaten toe te laten in het riool. Van hieruit kunnen inspecties en controles worden uitgevoerd. De onderzijde van het deksel heeft een rubberen ring. Zo komt de lucht uit het riool niet zo de straat op en wordt stank voorkomen. Bij elke knik of bocht in de streng wordt een inspectieput geplaatst. In een gebogen straat vindt u dus meer inspectieputten.

Het nadeel van een gemengd stelsel is dat het té vol kan raken. Als het hard en veel regent, past alle regenwater niet meer in het riool. Dat water moet toch ergens heen. Hier is een riooloverstort voor (kijk verder onderaan). Zonder riooloverstort zouden regenpijpen vollopen en spoelde uw toilet niet meer door of zelfs over.

Een gescheiden rioolstelsel

De naam zegt het eigenlijk al. In dit rioolstelsel worden regenwater en afvalwater apart afgevoerd. Er wordt een RegenWaterAfvoer riool, kortweg RWA riool en een DroogWeerAfvoer, kortweg DWA riool apart van elkaar gelegd. Er komt geen regenwater meer in het vuilwaterriool. Dit betekent dat dit riool met een veel kleinere diameter kan worden aangelegd. 90% van de vulling bestond immers uit regenwater.

Het regenwater wordt apart afgevoerd naar oppervlaktewater in de buurt. In sommige gebieden in Nederland is de bodem zo doorlatend dat het regenwater via een buis met gaatjes wordt geïnfiltreerd in de bodem. In Hoogeveen is deze optie niet Foto Regenwaterput mogelijk door slecht doorlatende lagen in de bodem.

Bij een gescheiden stelsel is er geen overstort nodig. Dit is natuurlijk goed voor het milieu. Gescheiden rioolstelsels worden in Hoogeveen al sinds de jaren zestig vorige eeuw aangelegd op industrieterreinen. Eind jaren zeventig werden ook nieuwe wijken uitgerust met een gescheiden stelsel. Tegenwoordig is een gescheiden stelsel bij nieuwbouw de standaard.

Bij inbreidingsplannen wordt ook het riool gescheiden aangelegd. Als in de toekomst, bij een rioolvernieuwing, in de rest van de wijk ook een gescheiden stelsel wordt aangelegd, kan daar zonder al te veel moeite op aan worden gesloten.

Een persriool of drukriool

Deze vorm van riolering wordt veel gebruikt in het buitengebied. In het begin van deze eeuw werd verboden dat woningen in het buitengebied nog ongezuiverd mogen lozen. In overleg met het waterschap heeft de gemeente Hoogeveen gekozen voor drukriolering.
Woningen staan in het buitengebied doorgaans verder uit elkaar. Drukriolering bleek hier de beste en goedkoopste optie.

Afvalwater wordt bij drukriolering in een put geloosd die vlakbij de woning staat. In de put bevindt zich een pomp die het afvalwater onder druk doorpompt naar een grotere leiding of de zuivering. Bij deze vorm van riolering worden geen betonnen maar kunststof buizen gebruikt. Deze buizen, vaak met een diameter kleiner dan 100mm, zijn flexibel en zijn bestand tegen hoge druk. Er kunnen meerdere putten op elkaar worden aangesloten. Zo kan een groot gebied met relatief weinig woningen makkelijk worden ontdaan van huishoudelijk afvalwater.

De put ziet er hetzelfde uit als de inspectieput in de straat. Bij drukriolering staat er alleen altijd een groene kast naast met elektronica en een pompmechaniek. Het rode lampje bovenop de kast dient als storingsindicator.

Een riooloverstort

riool overstort rechtgetrokken klein Een riooloverstort is een onderdeel van een gemengd rioolstelsel. In dit type stelsel komen regenwater en rioolwater in dezelfde buis terecht. Als het lang en hard regent, loopt deze buis helemaal vol. Om te voorkomen dat dit water door de kolken en het toilet z’n retour vindt, is er de riooloverstort. Vergelijk het eens met uw gootsteen. Deze heeft ook een overloop zodat uw wastafel en vloer niet blank komen te staan als de wasbak te vol loopt.

Het water dat door de overstort geloosd wordt bestaat uit uw vuile afvalwater, vermengd met veel regenwater. Het vervuilde regenwater komt terecht in een sloot, wetering of bergingsvijver. Is dit dan niet slecht voor het milieu zult u denken? Ja. Er wordt dan ook uit milieu oogpunt van alles gedaan om een riooloverstort te kunnen afsluiten. In de gemeente Hoogeveen zijn o.a. een aantal afkoppelprojecten afgerond die het afsluiten van een riooloverstort of het verminderen van overstorten tot doel hadden. Door het regenwater te lozen op een slootje of greppel in de buurt in plaats van het riool is in de buis weer ruimte voor alleen vuil water.

Bezoekt u ook eens www.riool.info met alles over riolering en goed gebruik ervan.

Uitgelicht

Zoeken