Lees voor

Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014

In 2008 hebben gemeenten een nieuwe wettelijke taak erbij gekregen: de zorg voor het grondwater. De grondwaterzorg is één van de gemeentelijke watertaken, naast de zorg voor de riolering en het hemelwater. In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan Hoogeveen (uit 2010) is voor het grondwater reeds een aanzet gegeven. In een gemeentelijke projectgroep is nagedacht hoe de gemeente om wenst te gaan met het grondwater. Het grondwaterbeleidsplan, dat hieronder is te downloaden is hiervan het resultaat.

Uitgelicht

Zoeken