Getelde stemmen inzien

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van het stemmen en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Totaal aantal stemmen in de gemeente

Bekijk de vaststelling van het totale aantal uitgebrachte stemmen in gemeente Hoogeveen.

Processen-verbaal van alle stembureaus

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunt u nagaan of het stemmen en het tellen van de stemmen correct verlopen zijn. De processen-verbaal kunt u ook inzien op het gemeentehuis (Raadshuisplein 24). Maar hiervoor een afspraak door te bellen: 14 0528

Provinciale Staten

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Vechtstromen

Uitslag voor de media

Bent u van de pers? Download het csv-bestand met alle stemmen per stembureau. 

Verslag controle telling

Om vast te stellen dat er geen fouten zijn gemaakt bij het tellen voeren wij een controle uit. Van deze controle hebben wij een verslag (pdf - 701,6 KB) gemaakt. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht