Lees voor

Visie stadscentrum

Hoogeveen heeft een uniek stadscentrum. Maar om te behouden moet je ook veranderen. Daarom heeft Hoogeveen in 2008 een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum, samen met inwoners, gebruikers en andere betrokkenen, gemaakt. Op 15 mei 2008 is de eerste  Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogeveen.

In de jaren erna is veel geïnvesteerd en gepresteerd. In de retailwereld is na 2008 veel veranderd. De consument komt niet meer puur naar een centrum om te winkelen, de consument wil meer: beleving en vermaak. Daarnaast zijn omzetdaling voor ondernemers mede als gevolg van de wereldwijde crisis, de toename van het online winkelen, het veranderd winkelgedrag van de consument en de toename van leegstaande panden in het centrum aanleiding geweest om in 2017 de ontwikkelingsvisie uit 2008 op een aantal onderdelen te actualiseren. In het Hoogeveense stadscentrum staat 10.000 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Om in de toekomst vitaal te blijven moet het centrum compacter en kleiner worden, dat staat in de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017. Om een verhuizing van winkels naar het (kern)winkelgebied te stimuleren kunnen ondernemers gebruik maken van een stimuleringsregeling. Meer informatie over de stimuleringsregeling vindt u hier.

Naast het kleiner maken van het centrum vervalt in de onder andere de tweede parkeergarage op het Raadhuisplein, worden de parkeerterreinen Bilderdijkplein, Nicolaas Beetsplein en Van Echtenplein heringericht en moet de inrichting van het openbaar gebied, aanbod van evenementen en de marketing aansluiten bij de bezoekers van het centrum (vooral jonge gezinnen).

De gemeente gaat een krachtigere regie voeren op de ontwikkelingen en het uitvoeringstempo gaat drastisch omhoog. De totale kosten voor het uitvoeren van de visie zijn geraamd op circa twaalf miljoen euro.

 

Zoeken