Lees voor

Park Dwingeland: hét park van Hoogeveen

We gaan Park Dwingeland in omvang verdubbelen. Middenin het centrum komt een groot en groen park met aan de randen van het park woningen. Park Dwingeland moet hét park van Hoogeveen worden. Met een unieke ligging pal achter de Hoofdstraat en dus in het hart van het centrum moet Park Dwingeland een ontmoetingsplek worden, een plek om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Niet alleen voor de bewoners van het stadscentrum maar ook voor winkelend publiek, jongeren, ouderen en voor passanten. Een plek voor iedereen, voor een praatje, een kopje koffie, een plek om gewoon lekker in de zon te zitten of een plek waar leuke evenementen kunnen plaatsvinden. Dit is een uniek project van en voor alle Hoogeveners. Een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden hebben samen met de gemeente een ontwerp gemaakt.

Het college van B&W heeft besloten de plannen voor Park Dwingeland aan te passen op basis van de geactualiseerde visie op het stadscentrum. In deze visie staat dat de gemeente een stadscentrum wil dat aantrekkelijk is om te verblijven, ook voor gezinnen met kinderen. Om dat waar te maken, wordt het park meer kindvriendelijk ingericht en beter verbonden met het stadscentrum.

In het eerdere ontwerp voor het park was uitbreiding van het park opgenomen en ook bebouwing tussen de achterkant van de Bentinckslaan en het park. Om de Hoofdstraat en Park Dwingeland goed met elkaar te verbinden, kiezen we ervoor om het ontwerp aan te passen en bebouwing alleen mogelijk te maken tussen het Stoekeplein en het park. Uitbreiding van het park blijft onderdeel van het ontwerp. Zo creëren we een aangename groene plek dicht bij de Hoofdstraat waar kinderen kunnen spelen en waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Het wijzigen van plannen betekent ook dat Villa Kakelbont niet hoeft te verhuizen. In het nieuwe ontwerp blijven dezelfde aanpassingen aan de parkeerterreinen staan. Het tijdelijke parkeerterrein naast het Stoekeplein wordt nog voor de zomer opgeheven, nu er in de garage geparkeerd kan worden. Het aantal parkeerplaatsen op het Stoekeplein wordt na de zomer verkleind.

Achtergrond

Door het parkeren ondergronds te clusteren in de parkeergarage op de Kaap, ontstaat ruimte voor het vergroten en opnieuw inrichten van Park Dwingeland en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen op het Stoekeplein en het Beukemaplein. Inmiddels is begonnen met de aanleg van het park.

Downloads

Hieronder vindt u de ontwerptekeningen, een filmpje en een ontwerpbeschrijving van het nieuwe park Dwingeland.

logo provincie drenthe

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Zoeken