Lees voor

Herinrichting stadscentrum - deel je idee!

Deel je idee!

Fijn dat je wil meedenken over de herinrichting van het stadscentrum! Je kunt je idee via dit formulier opsturen.

Wat gaat er gebeuren?

Met de vaststelling van de programmabegroting 2018 – 2021 heeft de raad ingestemd met de benodigde investeringen voor de uitvoering van de geactualiseerde visie stadscentrum. Aansluitend is samen met de belanghebbenden gestart met de uitvoering.
Vanuit de uitvoeringsagenda van de ontwikkelingsvisie zijn er vier opgaven te onderscheiden. De eerste opgave is een kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte in het stadscentrum. De opgave bestaat uit een nieuwe kijk op de openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de vier pleinen (Jonkheer de Jongestraat, Hoofdstraatkerk, Grote kerkstraat en De Tamboer), de omliggende parkeerterreinen, de verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied en de aanleg van Park Dwingeland. De gemeente Hoogeveen vindt kwaliteit, beleving, aantrekkelijkheid en gezelligheid daarbij belangrijke begrippen.

Meer informatie?

Kijk hier de stadscentrum special van 8 november.

Kijk hier de stadscentrum special van 20 december.

Presentatie stand van zaken concept ontwerp - 15 februari 20

Opgehaalde input tijdens bijeenkomsten

Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 11 oktober 2017

Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 29 november 2017

Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers - Park Dwingeland : 27 november 2017

 
 

Zoeken