Lees voor

Herinrichting openbare ruimte stadscentrum

Wat gaat er gebeuren?

Met de vaststelling van de programmabegroting 2018 – 2021 heeft de raad ingestemd met de benodigde investeringen voor de uitvoering van de geactualiseerde visie stadscentrum. Aansluitend is samen met de belanghebbenden gestart met de uitvoering.
Vanuit de uitvoeringsagenda van de ontwikkelingsvisie zijn er vier opgaven te onderscheiden. De eerste opgave is een kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte in het stadscentrum. De opgave bestaat uit een nieuwe kijk op de openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de vier pleinen (Jonkheer de Jongestraat, Hoofdstraatkerk, Grote kerkstraat en De Tamboer), de omliggende parkeerterreinen, de verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied en de aanleg van Park Dwingeland. De gemeente Hoogeveen vindt kwaliteit, beleving, aantrekkelijkheid en gezelligheid daarbij belangrijke begrippen.

Planning

faseringskaartlegenda fasering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

Kijk hier de stadscentrum special van maart - Waterkunstwerk op het kerkplein.
Kijk hier de stadscentrum special van 23 januari.

Kijk hier de stadscentrum special van 8 november.
Kijk hier de stadscentrum special van 20 december.
Presentatie stand van zaken concept ontwerp - 15 februari 20

Alle ontwikkelingen blijven volgen?

Neem ook een kijkje bij de expositie over de veranderingen in de
Hoofdstraat van ons stadscentrum, bij !PET Readshop XL,
Hoofdstraat 122 – 126.
De ontwikkelingen kunt u ook volgen via de sociale media:
Twitter.com/binnenstadhgv
Facebook.com/binnenstadhgv

Opgehaalde input tijdens bijeenkomsten

Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 11 oktober 2017
Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 29 november 2017

Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers - Park Dwingeland : 27 november 2017

 
 

Zoeken