Lees voor

Aanleg infrastructuur rondom De Kaap

De werkzaamheden rondom De Kaap zijn in volle gang. Ook de gemeente is druk bezig met de aanleg van het openbaar gebied en de wegen rondom het project. Tweewekelijks houden we u vanaf nu in het Torentje op de hoogte van alle werkzaamheden.

Week 12 (20 t/m 26 maart)
De gemeente is begonnen met de werkzaamheden rond het Kaaplaantje. Zo is gestartmet het bestraten van de rijbaan en het extra straatwerk achter Groeneveld en de HEMA. In de Hoofdstraat is een riolering aangebracht. De Nicolaas Beetsstraat is voor een gedeelte opgebroken voor het aanleggen van een riool.

Week 13 (27 maart t/m 2 april)
Het bestraten van het Kaaplaantje is verder opgepakt. Er is een start gemaakt met de aanleg van het riool en het frezen van asfalt in de Nicolaas Beetsstraat. Het tweede deel van de Hoofdstraat is herstraat.

Week 14 (3 t/m 9 april)
Deze week is de rijbaan van het Kaaplaantje afgerond. Er is noodbestrating aangelegd bij HetHaagje.  
Daarnaast is de aannemer verder gegaan  met het aanbrengen van riolering in deNicolaas Beetsstraat. Ook is er (in verband met de Cascaderun) noodbestrating geplaatst op deBilderdijklaan.Tot slot is tart gemaakt met straatwerk bij fietsenstalling.

Week 15 (10 t/m 16 april)
Aanbrengen van het riool tot aan de Bilderdijklaan. Er wordt een start gemaakt met straatwerk in de rijbaan van de Nicolaas Beetsstraat. Verder met straten bij de fietsenstalling en een begin maken met terug plaatsen fietsenstalling.

Week 16 (17 t/m 23 april)
Werkzaamheden aan riolering bij Nicolaas Beetsstraat afronden. Het bestraten van de fietsenstalling wordt afgerond waarna een begin wordt gemaakt met het terugplaatsen van de fietsenstalling.  Na het gereed maken van de stalling starten de werkzaamheden in de Jonkheer de Jongestraat.

Week 17 (24-04 t/m 26-04)
De zijstraten van de Nicolaas Beetsstraat worden bestraat tot aan het asfalt. Daarnaast worden betonranden (randen aan de zijkant van de straat). Ook wordt een begin gemaakt met de noodbestrating rondom De Kaap.

Week 18 (01-05 t/m 05-05)
Deze week start het aanbrengen van asfalt op de Nicolaas Beetsstraat. Dit is, op wat kleine werkzaamheden na, de laatste grote klus aan de Nicolaas Beetsstraat. Werkzaamheden aan de noodbestrating rondom De Kaap lopen deze week ook nog.

Week 19 (08-05-17 t/m 12-05-17)
De puinverharding langs de Notaris Mulderstraat wordt afgerond. Start werkzaamheden bij de zijstraat van het Kaaplaantje. Op 8 mei wordt hier de asfaltrijbaan gefreesd. De werkzaamheden aan de Jonkheer de Jongestraat naar het Stoekeplein worden vervolgd. De dakgoten van de woningen aan de Jonkheer de Jongestaat en Nicolaas Beetsstraat worden afgekoppeld en overgezet op het regenwaterriool.

Week 20 (15-05-17 t/m 19-05-17)
Het vervolgen van de werkzaamheden bij de zijstraat van het Kaaplaantje. Hier wordt geen nieuw riool aangebracht alleen nieuwe straatkolken + nieuw straatwerk. De werkzaamheden aan de Jonkheer de Jongestraat naar het Stoekeplein worden vervolgd.

 

Uitgelicht

Zoeken