Lees voor

Aanleg infrastructuur rondom De Kaap

De werkzaamheden rondom De Kaap zijn in volle gang. Ook de gemeente is druk bezig met de aanleg van het openbaar gebied en de wegen rondom het project. Tweewekelijks houden we u vanaf nu in het Torentje op de hoogte van alle werkzaamheden.

Week 12 (20 t/m 26 maart)
De gemeente is begonnen met de werkzaamheden rond het Kaaplaantje. Zo is gestartmet het bestraten van de rijbaan en het extra straatwerk achter Groeneveld en de HEMA. In de Hoofdstraat is een riolering aangebracht. De Nicolaas Beetsstraat is voor een gedeelte opgebroken voor het aanleggen van een riool.

Week 13 (27 maart t/m 2 april)
Het bestraten van het Kaaplaantje is verder opgepakt. Er is een start gemaakt met de aanleg van het riool en het frezen van asfalt in de Nicolaas Beetsstraat. Het tweede deel van de Hoofdstraat is herstraat.

Week 14 (3 t/m 9 april)
Deze week is de rijbaan van het Kaaplaantje afgerond. Er is noodbestrating aangelegd bij HetHaagje.  
Daarnaast is de aannemer verder gegaan  met het aanbrengen van riolering in deNicolaas Beetsstraat. Ook is er (in verband met de Cascaderun) noodbestrating geplaatst op deBilderdijklaan.Tot slot is tart gemaakt met straatwerk bij fietsenstalling.

Week 15 (10 t/m 16 april)
Aanbrengen van het riool tot aan de Bilderdijklaan. Er wordt een start gemaakt met straatwerk in de rijbaan van de Nicolaas Beetsstraat. Verder met straten bij de fietsenstalling en een begin maken met terug plaatsen fietsenstalling.

Week 16 (17 t/m 23 april)
Werkzaamheden aan riolering bij Nicolaas Beetsstraat afronden. Het bestraten van de fietsenstalling wordt afgerond waarna een begin wordt gemaakt met het terugplaatsen van de fietsenstalling.  Na het gereed maken van de stalling starten de werkzaamheden in de Jonkheer de Jongestraat.

Week 17 (24-04 t/m 26-04)
De zijstraten van de Nicolaas Beetsstraat worden bestraat tot aan het asfalt. Daarnaast worden betonranden (randen aan de zijkant van de straat). Ook wordt een begin gemaakt met de noodbestrating rondom De Kaap.

Week 18 (01-05 t/m 05-05)
Deze week start het aanbrengen van asfalt op de Nicolaas Beetsstraat. Dit is, op wat kleine werkzaamheden na, de laatste grote klus aan de Nicolaas Beetsstraat. Werkzaamheden aan de noodbestrating rondom De Kaap lopen deze week ook nog.

Week 19 (08-05-17 t/m 12-05-17)
De puinverharding langs de Notaris Mulderstraat wordt afgerond. Start werkzaamheden bij de zijstraat van het Kaaplaantje. Op 8 mei wordt hier de asfaltrijbaan gefreesd. De werkzaamheden aan de Jonkheer de Jongestraat naar het Stoekeplein worden vervolgd. De dakgoten van de woningen aan de Jonkheer de Jongestaat en Nicolaas Beetsstraat worden afgekoppeld en overgezet op het regenwaterriool.

Week 20 (15-05-17 t/m 19-05-17)
Het vervolgen van de werkzaamheden bij de zijstraat van het Kaaplaantje. Hier wordt geen nieuw riool aangebracht alleen nieuwe straatkolken + nieuw straatwerk. De werkzaamheden aan de Jonkheer de Jongestraat naar het Stoekeplein worden vervolgd.

Week 21 (22-05-17 t/m 24-05-17)
Het vervolgen van de werkzaamheden bij de zijstraat van het Kaaplaantje. Hier worden de kolken en goten aangebracht. Aansluitend start het aanbrengen van de rijbaan en de voetpaden. Vervolg werkzaamheden Jonkheer de Jongestraat richting Stoekeplein.

Week 22 (29-05-17 t/m 02-06-17)
De parkeerplaatsen van de zijstraat van het Kaaplaantje worden bestraat. Daarna worden de werkzaamheden afgerond en wordt de straat netjes gemaakt. Deze week starten de rioolwerkzaamheden bij de Jonkheer de Jongestraat richting de Notaris Mulderstraat. Aansluitend wordt de t-splitsing Kaaplaantje/Jonkheer de Jongestraat definitief bestraat.

Week 23
06-06-17 t/m 09-06-17
Het straatwerk van de parkeerplaatsen van de zijweg van het Kaaplaantje zijn gereed. De t-splitsing Kaaplaantje / Jonkheer de Jongestraat bestraten is daarnaast ook gereed. Het tegelpad bij Nicolaas Beetsstraat is dicht gestraat. Aan de noordzijde is begonnen met het opbreken van het asfalt en straatwerk. Op het Beukemaplein wordt de bouwplaats ingericht. Een deel van het plein is afgezet voor vergunninghouders. Aansluitend is begonnen met de rioolwerkzaamheden vanaf Het Haagje de Beukemastraat in.

Week 24
12-06-17 t/m 16-06-17
Er is een begin gemaakt met het opbreken van het eerste stuk van het Kaaplaantje. In Het Haagje worden kleine rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Aansluitend worden de groenstroken uitgegraven en wordt de weg ontgraven van het cunet. De rioolwerkzaamheden in de Beukemastraat worden afgerond en de puinfundering wordt aangebracht (eind van de week) zodat het verkeer weer richting het Beukemaplein over de Beukemastraat kan.

Week 25
19-06-17 t/m 23-06-17
De t-splitsing bij het Kaaplaantje(ook de hele week afgesloten voor verkeer) is definitief gereed waarna vervolgens de rijbaan richting Het Haagje wordt bestraat. Er wordt een puinfundering aangebracht thv de rijbaan aan het Haagje. Er worden beluchtingsdrains en bomengranulaat geplaatst voor de bomen die in de toekomst geplant worden. Start van de voorbereiding straatwerkzaamheden aan Het Haagje. Het opbreken van de verharding in de straat Beukemaplein (vanaf de Beukemastraat t/m Kruisstraat) waarna vervolgens bij hetzelfde tracé de rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Woningen zijn dan bereikbaar via de Kruisstraat.

Week 26
26-06-17 t/m 30-06-17
Deze week wordt het laatste stuk voetpad aan het Kaaplaantje richting het Haagje bestraat. Ook worden de betonbanden gezet aan het Haagje. Werkzaamheden rond de beluchtingsdrains en bomengranulaat voor in de toekomst te beplanten bomen gaan verder. Ook worden de voorbereidende straatwerkzaamheden thv Beukemaplein hervat.

Week 27
03-07-07 t/m 07-07-17
In Het Haagje wordt rode creteprint aangebracht in de middenstrook, de betonbanden en kolken worden gezet en het profileren van de banen en daaropvolgend straatwerk wordt gestart.  
Ook start het straatwerk aan de Beukemastraat, het leggen van mantelbuizen, het opschonen van plantvakken en het wegcunet.

Week 28
10-07-17 t/m 14-07-17
Aan het einde van de week begint de aannemer met het aanbrengen van asfalt aan Het Haagje. Gelijktijdig worden de voetpaden verbonden op het bestaande werk. De nutsbedrijven starten op het Beukemaplein. De werkzaamheden rond het straatwerk Beukemastraat worden hervat.

Week 29
17-07-17 t/m 21-07-17
Deze week worden aan Het Haagje de asfaltwerkzaamheden afgerond. Verder worden de voetpaden gestraat. De werkzaamheden aan het riool aan de Jonkheer de Jongestraat zijn nog bezig. Het straatwerk aan de Beukemastraat wordt hervat en de nutsbedrijven starten met het trekken van kabels en leidingen.

Week 30
24-07-17 t/m 28-07-17
Het voetpad aan het Haagje wordt verder bestraat. Aan het Kaaplaantje worden het voetpad en de groenstrook aangelegd. Aan de Jonkheer de Jongestraat begint de aannemer met het uitgraven van het wegcunet en het aanbrengen van een puinfundering. Op het Beukemaplein wordt alles op hoogte gebracht voor het nieuwe straatwerk. De Nutsbedrijven gaan verder met het aanleggen van de kabels en leidingen.

Week 35
29-08-17 t/m 01-09-17
De aannemers zijn weer begonnen met de werkzaamheden na de vakantie. Zo starten ze aan de zuidkant van het Haagje. De werkzaamheden in deze week waren voornamelijk de oude weg en het fietspad opbreken en afvoeren. Zuidema is verder gegaan op het Beukemaplein om straatwerk te rooien.

Week 36
04-09-17 t/m 08-09-17
Hoornstra is begonnen met het aanbrengen van beluchtingsdrains en bomengranulaat voor de nieuwe bomen aan Het Haagje. Zuidema start met rioolwerkzaamheden aan Het Haagje en verder met diverse werkzaamheden Beukemaplein.

Week 37
11-09-17 t/m 15-09-17
De aannemer begint deze week met het profileren van de puinbanen aan Het Haagje. Aansluitend worden de straatwerkzaamheden hervat, wordt het bestaand riool en de stroomkasten verwijderd.

Week 38
18-09-17 t/m 22-09-17
De aannemer gaat verder met straatwerk en het plaatsen van kolken aan Het Haagje. Ook de rioolwerkzaamheden aan het Beukemaplein gaan verder.

Week 39
25-09-17 t/m 29-09-17
Aannemer Hoornstra gaat verder met het straatwerk en het aanwerken van de Beukemastraat. Zuidema gaat verder met het eruit halen van het straatwerk en het aanbrengen van de boomvakken aan het Beukemaplein.

Week 40
02-09-17 t/m 06-09-17
Vanaf maandag 2 oktober zal Het Haagje, van Het Kruis tot de Notaris Mulderstraat, in beide richtingen voor drie week zijn afgesloten. Ook de rotonde op de kruising Het Haagje – Notaris Mulderstraat is afgesloten. U wordt omgeleid via de Boekweitlaan.
De aannemer begint met diverse werkzaamheden op de rotonde en ook worden de werkzaamheden aan het riool op het Beukemaplein hervat.

Week 41
09-10-17 t/m 13-10-17
De aannemer gaat verder met de werkzaamheden aan de rotonde zoals het asfalt frezen en de beton verharding aanbrengen. Ook worden de werkzaamheden aan het straatwerk aan het Beukemaplein hervat.

Week 42
16-10-17 t/m 20-10-17
Het straatwerk aan Het Haagje en aansluitend asfaltwerkzaamheden worden afgerond. De rioolwerkzaamheden aan de Kortewijkstraat gaan van start en aansluitend wordt het straatwerk ook afgerond.

Op 20 oktober rond 20.00 uur zal Het Haagje en de rotonde weer geheel open zijn voor verkeer.

 

 

 

Zoeken