Lees voor

Reconstructie Notaris Mulderstraat

De centrumruit is klaar! In november 2012 is de laatste hand gelegd aan de Notaris Mulderstraat. Deze straat, tussen de rotonde Het Haagje en de Jan Dekkerstraat, is verbreed en geschikt gemaakt voor autoverkeer in twee richtingen. Als gevolg hiervan wordt met ingang van het voorjaar 2013 de Grote Kerkstraat, de Van Echtenstraat, de Jonkheer de Jongestraat en de Nicolaas Beetstraat afgesloten voorgemgb121121NotMulderstraat5 doorgaand verkeer. Dit staat ook in de ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. Met de afsluiting van het doorgaand verkeer wordt ook het voetgangerswinkelgebied in de Grote Kerkstraat, de Van Echtenstraat en de Jonkheer de Jongestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voordat de straten afgesloten kunnen worden wordt in kaart gebracht welke motorvoertuigen toegang moeten hebben binnen het voetgangersgebied. Het gaat hierbij onder andere om de hulpdiensten, de ondernemers en de bewoners. Als dit allemaal in beeld is wordt bepaald welk soort afsluitsysteem het beste past. Hierbij wordt ook gekeken naar het invoeren van zogenaamde venstertijden. Binnen deze tijden is de afsluiting niet aanwezig en kunnen auto’s zonder pas het centrum inrijden voor bijvoorbeeld bevoorrading.


 

Zoeken