Lees voor

Oproep om Sterke Steden krijgt vervolg in verkiezingsdebat

Robuuste, bruisende en aantrekkelijke steden met een eigen identiteit en focus op economische versterking verdienen de aandacht van de provincie. Daarbij dient de focus te liggen op samenwerking en groei. Samenwerking tussen het vitale Drentse platteland en de Drentse steden om het vitale platteland vitaal houden en de sterke steden sterk. Hiervoor is ondersteuning van de provincie nodig.

Samenwerking voor een economisch sterk Drenthe

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Meppel heeft burgemeester Korteland expliciet aandacht gevraagd voor meer samenwerking in Drenthe en de focus op economische versterking. Sterke steden zijn van belang voor een vitaal platteland en een vitaal platteland is van belang voor sterke steden. Ook de burgemeesters van de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen zien het belang van deze samenwerking in en trekken gezamenlijk op. Door het gezamenlijk optrekken van de ‘grote vier’, moet er een vliegwieleffect ontstaan, zodat ook alle andere partners worden overtuigd om mee te doen.

Stimuleren groei steden in relatie tot vitaal platteland

Het doel is het stimuleren van de groei van de regiokernen in relatie tot een vitaal platteland. Het is de wens dat na de verkiezingen nog intensiever wordt geïnvesteerd in de ambities van de vier steden door de provincie Drenthe.

Verkiezingsdebat over Sterke Steden op 18 maart

Een verkiezingsdebat over dit onderwerp vindt plaats op maandagavond 18 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het provinciehuis in Assen. Marijke van Hees, voorzitter van onder andere de Retailagenda zal een inleiding verzorgen. Een debat tussen de verschillende provinciale lijsttrekkers of woordvoerders levert zowel inhoudelijk als publicitair het meeste rendement op, zo is de verwachting.

Zoeken