Lees voor

Gevelverbeteringssubsidie

Hoe kunt u in aanmerking komen voor de subsidie?
Om in aanmerking te komen voor de subsidie doorloopt u een aantal stappen. De stappen staan hieronder omschreven.

Omgevingsvergunning
Voor het realiseren van het verbouwplan, het verbeteren van de voorgevel, is een omgevingsvergunning nodig. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de Gemeentewinkel in het Compagnieshuis. Voor het verbouwplan is het van belang om duidelijk te maken wat de verbeterwerkzaamheden zullen omvatten. In veel gevallen zal de verbetering door de welstand beoordeeld moeten worden.

Tekeningen en omschrijving
Door middel van bouwkundige tekeningen, al dan niet aangevuld met een omschrijving van de werkzaamheden en materiaalgebruik, dient duidelijk te worden gemaakt wat deze werkzaamheden zijn. U dient in ieder geval duidelijk te maken wat de bestaande toestand is en wat het gewenste gevelbeeld wordt. Op detailtekeningen dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de aansluitingen van bestaande en nieuw aan te brengen onderdelen worden uitgevoerd met behoud c.q. versterking van het oorspronkelijk karakter.

Kwaliteit
Voor een goede detaillering en uitvoering wordt geadviseerd gebruik te maken van deskundigen (ontwerper/ architect) op het gebied van herstel en verbetering van bestaande c.q. karakteristieke bebouwing.

Beoordeling
Wanneer aan het bovenstaande wordt voldaan kan het plan, ter advies /goedkeuring worden voorgelegd aan de rayonarchitect welstand. Bij goedkeuring kan hierna de omgevingsvergunning worden verleend.

Subsidieaanvraag
Als de omgevingsvergunning verleend is, kunt u de subsidie aanvragen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier. U kunt dit formulier opvragen bij de gemeente via 14 0528 of ophalen bij de gemeentewinkel.
Let u er wel op dat u de subsidie aanvraagt vóórdat u de werkzaamheden start.

Zoeken