Lees voor

Portfolio

Sportief Hoogeveen zet sinds 2010 met het actieplan Sport en Bewegen in op een sportieve en gezonde gemeente. Door de jaren heen zijn er daarbij veel momenten geweest waar wij met trots op terugkijken. Omdat sporters vooral vooruit kijken naar de volgende prestatie, willen we deze pagina gebruiken om ook eens terug te kunnen kijken op een aantal recente projecten en resultaten. Daarbij willen we alle scholen, verenigingen, instellingen, collega's en vrijwilligers bedanken voor de fijne samenwerking.

Beschrijving projecten   Aanstaande activiteiten


Het Sportieve Brein brengt mensen in contact
In een jaar tijd hebben al 120 senioren de beginnerscursus bridge gevolgd, die wordt georganiseerd door Sportief Hoogeveen. Naast het kaartspel, zorgt de cursus ook voor nieuwe sociale contacten. Daarbij kunnen de deelnemers vrijblijvend kennismaken met andere sporten. 

Jeugd sport- en cultuurfonds groeit
In 2016 hebben we 483 kinderen uit de gemeente Hoogeveen mogen helpen via het Jeugd sport- en cultuurfonds. Zij zijn begonnen met zwemlessen of lid geworden van een sportvereniging of culturele organisatie. Dit aantal is in vijf jaar twintig keer zo groot geworden.

Sportcongres druk bezocht
Op 28 november trekt de zesde editie van het jaarlijkse sportcongres meer dan zeventig deelnemers. De bestuursleden, trainers en vrijwilligers van vereniging uit Hoogeveen en De Wolden kregen een presentatie over sportdeelname en konden vervolgens een keuze maken uit zes workshops. De hoge opkomst is tekenend voor de betrokkenheid en inzet van de sportverenigingen op het gebied van verenigingsbeleid, sportdeelname en het welzijn van de leden.

Studiemiddag ‘kleuters in beweging’ met 100 kleuterdocenten
Woensdag 26 oktober 2016 zijn bijna honderd kleuterdocenten uit heel Drenthe bijgeschoold op het gebied van sport en bewegen. De middag werd georganiseerd door Sportief Hoogeveen en het programma werd ingevuld door o.a. sportcollega's uit De Wolden en Emmen, van SportDrenthe en de KNGU. De workshops gingen over fijne motoriek, judo met kleuters, koprollen, dans, differentiëren en nieuwe spelideeën. Met deze middag is een extra kwaliteitsimpuls gegeven het bewegingsonderwijs voor kleuters.

22 gezonde scholen in Hoogeveen
Sportief Hoogeveen stimuleert sinds 2014 scholen om het Vignet Gezonde School te halen. Scholen gaan bewuster met gezondheid om, nemen keuzes op in het beleid en organiseren extra activiteiten. De volgende scholen hebben een of meerdere vignetten behaald.

1. OBS ’t Kienholt
2. Het Blokland
3. RKBS Prof. Titus Brandsma
4. OBS Het Rastholt
5. CBS De Morgenster
6. OBS Apollo
7. PCBS Het Mozaiek
8. OBS De Goudvink
9. OBS De Zandloper
10. PCB De Weidebloem
11. OBS Villa Kakelbont
12. OBS De Schuthoek
13. OBS De Posthoorn
14. OBS De Driesprong
15. OBS Het Spectrum
16. OBS Vogelvlucht
17. OBS Tiendeveen
18. OBS Oostenbrink
19. CBS De Akker
20. SO De Aventurijn
21. VSO De Atlas (middelbaar onderwijs)
22. VSO De Windroos

Bewegen en sport + Welbevinden
Bewegen en sport
Bewegen en sport + Voeding
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport + Welbevinden
Voeding + Bewegen en sport + Welbevinden
Welbevinden + voeding
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport
Bewegen en sport

Ledenaantallen stijgen
In Hoogeveen is het percentage sporters bij organisaties gestegen van 24,2% (2012) naar 28,2% (2014). We zijn blij dat we samen met alle sportpartners deze mooie resultaten kunnen halen. In vergelijking: het landelijke percentage is in dezelfde periode gedaald van 27,3% naar 25,9%.

Nieuwe Superchefs door heel Hoogeveen
Sportfunctionarissen helpen steeds vaker bij het opstarten van kookcursussen voor kinderen. Onder meer in het centrum, Krakeel, De Weide, Elim en Nieuwlande krijgen kinderen les volgens de methode Superchefs. Naast lekker koken, leren kinderen over gezonde keuzes, hygiëne en de zorg voor gasten. De samenwerking met lokale restaurants, buurthuizen en vrijwilligers is daarbij bijzonder te noemen, omdat zij de cursussen blijven voortzetten voor nieuwe groepen kinderen.

Alle kinderen hebben recht op vakantie
De sport- en cultuurweek wordt al vijf jaar georganiseerd door Sportief Hoogeveen, in samenwerking met De Wolden en Westerveld. Het doel van de week is om kinderen die niet op vakantie kunnen een week lang plezier te geven in de zomervakantie. Daarbij worden natuurlijk veel sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met lokale partijen.

 

Uitgelicht

Zoeken