Lees voor

Vragenlijst project Sport JIJ ook?

Sportfunctionarissen en jongerenwerkers voeren op dit moment samen met meerdere scholen het project Sport JIJ ook? uit. Onderdeel van dit project is een sportinventarisatie. Leerlingen van deelnemende klassen wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen.

Klik hier voor de vragenlijst

Klassen die niet meedoen hoeven de vragenlijst niet in te vullen.

Uitgelicht

Zoeken