Lees voor

Sportgemeente van 2015

In 2015 is de gemeente Hoogeveen uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. Een goede stimulans om het gehanteerde sportbeleid de komende jaren verder uit te voeren en te blijven ontwikkelen.

De jury van de Vereniging Sport en Gemeenten stelde het volgende rapport op:
Hoogeveen heeft de jury overtuigd dat het sportbeleid dat zij ontwikkelen en uitvoeren volstaat voor
de titel Sportgemeente van het jaar 2015. Zij scoren hoog op de 10 kernindicatoren die het lokale

sportklimaat in beeld moeten brengen. Een goed voorzieningenniveau, een gevarieerd sportaanbod,
een hoog deelnamecijfer aan sport en goed gefundeerde beleidsplannen. Beleidsplannen waarin
nadrukkelijk naar voren komt dat Hoogeveen modern en duurzaam sportbeleid voert en actief op
zoek gaat naar verbindingen met andere beleidssectoren en maatschappelijke uitdagingen. Sport en
volksgezondheid; sport en arbeids(re)integratie; sport en onderwijs; sport en
jeugdzorg/armoedebeleid; en sport en participatie. Elk beleidsterrein in de gemeente Hoogeveen is
sportinclusief. En dat is wat de jury graag ziet: sport midden in de samenleving.

De jury vindt het een goede prestatie om in deze tijd van lokale bezuinigingen juist te blijven
investeren in lokaal sport- en beweegbeleid en in de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Dit
vraagt om krachtig beleid met een visie, maar ook bestuurders en ambtenaren die daarvoor willen en
durven gaan! Deze actieve houding van de gemeente is dan ook met de hoogste prijs beloond.

Hoogeveen Sportgemeente 2015

 

Daarnaast scoort Hoogeveen ook goed met het initiatief "Sport jij ook?". Het initiatief is net buiten de
prijzen gevallen in de categorie Beste Initiatief 2014/2015, maar het getuigt van een goede aanpak
die past binnen het stimuleringsbeleid van de gemeente. Eenvoudig en effectief, en gericht op een
doelgroep waarvoor wat extra ondersteuning noodzakelijk is om de stap naar sportbeoefening te
kunnen maken. Het initiatief werd door collega-gemeenten goed beoordeeld mede vanwege de
eenvoud en toepasbaarheid in andere gemeenten.

Hoogeveen mag met trots de titel het komende jaar dragen en zich voegen in het rijtje:
Rotterdam, Enschede, De Bilt, 's Hertogenbosch, Arnhem, Weert, Eindhoven en Tilburg.

Uitgelicht

Zoeken