Lees voor

5. Gezonde School

Dit thema richt zich op de inzet van de sportfunctionarissen bij scholen die planmatig en structureel aan de slag willen met gezondheidsbeleid. Wat doen we voor deze doelgroep?

Het versterken van het Actieplan Sport & Bewegen door sportfunctionarissen en scholen te ondersteunen bij de aanvraag van het vignet Gezonde School en de daadwerkelijke uitvoering van de vignetvoorwaarden. Dit doen we met de volgende acties:

  • Informeren van scholen over mogelijkheden van de Gezonde School.
  • Scholen ondersteunen bij het voldoen aan de vignetvoorwaarden.
  • Scholen ondersteunen bij het doen van de daadwerkelijke vignet-aanvraag.
  • Het bieden van ondersteuning bij het borgen en behouden van het vignet.
  • Het opzetten van extra sport- en gezondheidsacties voor Gezonde Scholen.

Uitgelicht

Zoeken