Lees voor

4. Doorverwijsketen ongezond gewicht

Dit thema richt zich met name op de professionals die betrokken zijn bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongezond gewicht. Wat doen we voor de doelgroep?

Het optimaliseren van de keten van signalering en doorverwijzing bij (dreigend) onder- en overgewicht door het versterken van onderlinge afstemming van stakeholders, het in kaart brengen van de ketenpartners en hen informeren over ieders rol.

Dit doen we met de volgende acties:

  • Inventariseren van aanwezige ketenpartners en ieders rol binnen dit thema.
  • Inventariseren van gezondheidsinterventies.
  • Kwaliteit van de interventies versterken.
  • Organiseren van een jaarlijkse JOGG netwerkbijeenkomst voor ketenpartners gericht op kennismaken, uitwisseling programma’s of het behandelen van een thema.
  • Opzetten EETteam Hoogeveen (voor vragen rondom eten)

 

Uitgelicht

Zoeken