Lees voor

Doelen en projecten

De gemeente Hoogeveen zet vanaf 2010 in op het ´actieplan Sport en Bewegen´. Dit actieplan wordt voor het grootste deel uitgevoerd door het team van sportfunctionarissen onder de noemer Sportief Hoogeveen.

Het actieplan is een bundeling van sport- en gezondheidsprojecten gericht op gezonde scholen, vitale sportverenigingen en actieve inwoners. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit de praktijk zoals onderwijs, sportaanbieders, welzijnswerk, CJG, GGD, SportDrenthe, Smederijen, Werkplein en andere gemeentelijke afdelingen. 

HOOFDOEL: SPORT ALS MIDDEL
Sport inzetten als middel voor een actieve en gezonde leefstijl van alle Hoogeveners door het versterken van de sportinfrastructuur, sportstimuleringsacties en sportieve ondersteuning van specifieke doelgroepen.

Om het hoofddoel te bereiken zijn vijf subdoelen opgesteld. Een beschrijving van de projecten, die bij deze doelstellingen horen, vindt u via onderstaande links. 

SUBDOEL 1: GEZONDE SCHOLEN
Een bijdrage leveren aan het sport- en gezondheidsbeleid op Hoogeveense basisscholen door de inzet van de SF op organisatorisch en uitvoerend gebied binnen de scholen

SUBDOEL 2: VITALE SPORTVERENIGINGEN
Een bijdrage leveren aan de vitaliteit van sportverenigingen door de inzet van SF op organisatorisch en sporttechnisch gebied binnen de vereniging

SUBDOEL 3: SPORTSTIMULERING
Structurele sportdeelname onder alle Hoogeveners stimuleren en vergroten door de organisatie van sportieve evenementen en sportpromotieacties

SUBDOEL 4: SPORTIEVE ONDERSTEUNING VAN KWETSBARE DOELGROEPEN
Sport- en gezondheidsgerelateerde achterstanden bij kwetsbare inwoners verminderen door doelgroepgerichte activiteiten en projecten gericht op preventie en terugdringen

SUBDOEL 5: VERSTERKEN SAMENWERKING PARTNERS 
Versterken van de samenwerking tussen organisaties, door het opzetten, coördineren en aanjagen van structurele samenwerkingsverbanden in de BOS-driehoek


 

Uitgelicht

Zoeken