Lees voor

Spelregels

Korte Klap ideeën 

Bij de korte klap draait het om leefbaarheid. Daarmee bedoelen we dat bewoners en professionals samen ervoor zorgen dat ze het goed hebben in hun wijk, buurt of dorp. Per Smederij verschilt natuurlijk waar behoefte aan is. Het is maar net wat een gebied nodig heeft. Het kan zijn dat een initiatiefgroep een criteria toevoegd, deze worden gepubliceerd in het gebied.

Aan onderstaande criteria moeten de ideeën voldoen

  1. Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid;
  2. Het project is voor iedereen toegankelijk;
  3. Het idee kan in principe niet meedoen als het gaat om achterstallig onderhoud;
  4. Initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee. Waar nidig vragen ze dit na in de straat, wijk of dorp;
  5. Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit, zoeken sponsoring of leveren een tegenprestatie;
  6. Als het gaat om bestaande initiatieven waar al een volledige financiering voor is, kan het idee niet meedoen;
  7. Het idee wordt binnen een jaar uitgevoerd;
  8. De initiatiefgroep beslist of de ideeën aan de criteria voldoen, het wijkteam geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies;
  9. Als er een verschil van mening blijft, is het advies van de stuurgroep bindend.

Uitgelicht

Zoeken