Lees voor

Vitaal Platteland

Beste mensen,

De provincie Drenthe stelt drie jaar achtereen (2016, 2017 en 2018) €50.000,- per jaar beschikbaar voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in en rond dorpen versterken. De gemeente is gevraagd de regie te nemen in de verdeling van deze subsitidies.

Initiatieven die voor een subsidie in 2016 in aanmerking willen komen, dienen hun initiatief voor 1 juli 2016 in bij de secretaris van de commissie: g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl De aanvraag gaat in op de subsidievoorwaarden en in goed gemotiveerd. Via deze link kunt u de aanpak en de subsidievoorwaarden lezen. Subsidievoorwaarden

Ook de dorpen die al een initiatief hebben ingediend, worden verzocht dat nogmaals te doen voor 1 juli 2016. (ingaan op de subsidievoorwaarden/motiveren)

De aanvraag wordt door Plaatselijk Belang of een ander rechtspersoon zonder winstoogmerk ingediend. Door deze regeling kan de leefbaarheid in dorpen drie jaar lang een flinke impuls krijgen.

Ik wens u veel succes!

Met vriendelijke groet,

Jan Steenbergen, wethouder

Uitgelicht

Zoeken