Lees voor

Uitslag verkiezingsavond Nieuw Moscou van 21 oktober

De jaarlijkse verkiezingsavond is weer aangebroken. Het was dit keer in het Buurthuis van ons dorp.

De ideeën zijn voorafgaan aan de verkiezingavond uitvoering besproken met de indieners. Ook is er uitvoerig gekeken naar de voorwaarden die vastzaten aan het indienen van het idee, want het idee moest iets toevoegen aan de leefbaarheid in de buurt. Ook dit jaar mocht het weer gaan om fysieke ideeën. Er voldeden uiteindelijk vier ideeën aan de voorwaarden, helaas konden ze niet allemaal gerealiseerd worden, want er moest natuurlijk gedacht worden aan het budget van dit jaar! Bij binnenkomst kreeg elke bewoner vijf munten om mee te kunnen stemmen. Deze munten konder allemaal op één idee worden gezet, maar mochten natuurlijk ook worden verdeeld over de ideeën.

De ideeën van dit jaar waren; een nieuwe trap bij de glijbaan, een mengpaneel en een nieuwe microfoon voor in het buurthuis, een Ladies Night georganiseerd door de CPV en als vierde idee een bijdrage voor de buurtdag. Na het tellen van alle stemmen die waren uitgebracht, was er natuurlijk een uitslag! De stemmen waren behoorlijk verdeeld wat het een leuk einde van de avond maakte. De uitslag van de verkiezing is als volgt;

1. Ladies night door CPV

2. Een mengpaneel en een nieuwe microfoon voor het buurthuis

3. Een bijdrage voor de buurtdag

Er konden dus drie van de vier ideeën gerealiseerd worden van het budget van dit jaar. Het andere idee heeft nog een kans op budget, want wat over blijft van de andere ideeën kan naar het idee van de trap bij de glijbaan gaan. Het was een erg geslaagde avond en we kijken uit naar volgend jaar!

Uitgelicht

Zoeken