Lees voor

Van hondenuitlaatstrook naar hondenhalte

De gemeente Hoogeveen verwijdert de komende tijd alle 22 hondenuitlaatstroken. Hiervoor in de plaats worden hondenhaltes geplaatst. Een hondenhalte bestaat uit een bakje met zakjes en een prullenbak waarin de gevulde zakjes kunnen worden gedeponeerd.

De omgeving netjes houden
Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit geldt ook voor begraafplaatsen en bloem- en heesterperken binnen de gemeente. Hondenpoep moet u zelf opruimen. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje.

Losloopgebieden
Uw hond moet op de openbare weg aan de lijn lopen. Er zijn 2 hondenuitlaatstroken langs het kanaal (Schutlanden en Krakeel). Deze stroken zijn aangeduid als losloopgebied.

Uitgelicht

Zoeken