Lees voor

Meer gemeenten bestrijden woonoverlast met buurtbemiddeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is verheugd dat woonoverlast in steeds meer gemeenten succesvol wordt bestreden met buurtbemiddeling. Drie op de tien Nederlanders ervaart wel eens overlast in zijn buurt of van zijn buren, door bijvoorbeeld blaffende honden of andere geluidsoverlast, pesten, tuin- en grondgeschillen en bedreigingen. In 2007 konden bewoners dan in 77 gemeenten een beroep doen op buurtbemiddeling. Dit is inmiddels ruim twee keer zoveel en gestegen naar 185 gemeenten (december 2013).

 

Hoogeveen en De Wolden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    In de gemeente Hoogeveen is buurtbemiddeling inmiddels 7 jaar actief. Sinds april 2013 is de gemeente De Wolden daarbij gekomen. In 2013 is buurtbemiddeling in beide gemeentes in totaal 52 keer ingezet, in 2/3 deel van de gevallen met succes. In deze gemeentes zijn 14 vrijwillige buurtbemiddelaars actief, waaronder ook 2 jongerenbuurtbemiddelaars. De buurtbemiddelaars worden goed getraind en zijn erg gemotiveerd. Zo’n 80% is ook als mediator actief.

 

Kracht van buurtbemiddeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               De kracht van buurtbemiddeling schuilt in de inzet van vrijwilligers voor een prettige en veilige woonomgeving. Bij lichte vormen van woonoverlast is buurtbemiddeling de methode waarmee buren weer in goede harmonie met elkaar leren omgaan. Het zijn bewoners uit de eigen gemeente of wijk die buurtbewoners helpen het onderlinge contact te herstellen. Buurtbemiddeling is een manier om burgers meer zelfredzaam te maken en het werkt deescalerend. Daarmee ontlast het ook politie en woonconsulenten van corporaties.

Meer informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Hoogeveen en De Wolden, email: buurtbemiddeling@swwh.nl of tel 0528 278 855 en vraag naar Bart Pijper.

 

 

Uitgelicht

Zoeken