Lees voor

Gezellige drukte tijdens Smederijverkiezing in Elim

Op woensdag 12 november vondt in Elim de Smederijverkiezing plaats. Er zijn 5 ideeën ingediend voor het budget van 2014 en deze kunnen niet allemaal van het beschikbare budget worden gerealiseerd. Daarom werd er opnieuw een verkiezingsavond georganiseerd door de initiatiefgroep. Tijdens deze avond konden de inwoners uit Elim  hun stem uitbrengen op de ideeën. 246 bewoners kwamen naar de sporthal toe om te kijken naar de presentaties van de ideeën en verdeelden hun over de ideeën. Het was een gezellige drukte. Anders dan voorgaande jaren werd er dit jaar gebruik gemaakt van de kantine en deze raakte al snel overvol. Gelukkig mochten de vele aanwezige kinderen op sokken rennen en ravotten in de sporthal. Hiervan werd enthousiast gebruik gemaakt.

141112 verkiezingsavond Elim 2014 (18)

Alle indieners presenteerden hun ideeën en er werd actief geprobeerd om de stemmende inwoners te overtuigen van het belang van hun idee. Om 20.00 uur werden de stemmen geteld.Tegen 20.15 uur vertelde Goos Engels namens de initiatiefgroep wat de uitslag van de avond was. De meeste stemmen gingen naar het idee om het pierenbad in de speeltuin te renoveren. De gemeente onderhoud het badje, maar de speeltuinvereniging wil graag iets extra's zodat de kinderen er vaak en veilig kunnen spelen. Meer hierover kon u lezen in het Lopend Vuur dat in Elim huis aan huis is bezorgd. Op de tweede plaats eindigde de siertuinvereniging. De siertuinvereniging heeft een tegenvallend jaar qua opbrengst van de bloemen gehad. Daardoor wordt het aanschaffen van de kostbare lijm om de bloemen op de wagens te plakken een probleem. De bloemencorso is natuurlijk een uiterst sociaal evenement voor Elim en door de bijdrage van De Smederijen kan ook de corso van 2015 weer een succes worden. Als derde einigde de jeugdsoos. De vrijwilligers van de jeugdsoos organiseren jaarlijks vele activiteiten voor de jeugd en kunnen met wat extra budget de actviteiten nog aantrekkelijker voor de jeugd maken. Deze drie ideeën kunnen van het budget van 2014 worden gerealiseerd. Op de plaatsen 4 en 5 eindigden ook hele mooie sociale plannen voor het dorp. Als 4e eindigde het organiseren van een oudermiddag en als 5e het organiseren van een disco op de ijsbaan. De jeugdsoos kwam  spontaan met het plan om te kijken waar samenwerking met de indieners van het plan voor de ijsdisco mogelijk is. Als het realiseren van de ideeën die op de eerste plaatsenen zijn geeindigd, financieel meevalt, is het misschien ook voor de ouderen mogelijk een een ouderenmiddag te gaan organiseren. Daarover valt nu nog niets met zekerheid te zeggen, dat blijkt pas als de eerste ideeën zijn gerealiseerd. In onderstaand plaatje kunt u de volledige uitslag lezen.

141112 plaatje met afbeelding uitslag verkiezing Elim

Uitgelicht

Zoeken