Lees voor

Wijkavonden over enquête Smederijen van start

Inwoners van Hoogeveen konden via de Smederijenenquête hun mening geven over hun buurt, wijk of dorp.Hiervoor is in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 in heel Hoogeveen en de dorpen de Smederijenenquête verspreid. Dit leverde veel gegevens op. De verwerking kostte veel tijd waardoor de resultaten eind 2013 beschikbaar kwamen. 

Op basis van de uitkomsten van de enquête hebben de zes organisaties een beslissing genomen over de gebieden die in 2014 aangesloten worden op de Lange Klap Sociaal. Dat zijn: Krakeel, Zuid, Zeeheldenbuurt en Verzetsbuurt. 

Gisteravond vond in MFC De Magneet de eerste terugkoppeling naar inwoners plaats. De inwoners van de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid waren hiervoor uitgenodigd. Er werd verteld over de uitkomsten van de enquête voor deze drie wijken. Vanavond 4 december is het de beurt aan De Weide. De terugkoppeling begint om 19.30 uur in wijkgebouw De Weideblik. 

Volgende week zijn er nog twee avonden voor bewoners. De inwoners van het centrumgebied op 11 december terecht in het Herman Bavinckhuis en voor alle dorpsbewoners is er op donderdag 12 december een avond in De Wenning in Pesse. Beide avonden beginnen om 19.30 uur.

Voor meer informatie over de Smederijenenquête:

http://www.hoogeveen.nl/Bestuur_en_Organisatie/Feiten_en_cijfers/Smederijen_enquête_2012_2013

Uitgelicht

Zoeken