Lees voor

Smederijen enquête: inwoners geven leefomgeving ruime voldoende

27 november 2013 - Inwoners van Hoogeveen konden via de Smederijen enquête hun mening geven over hun buurt, wijk of dorp. Een groot deel van de vragen is verdeeld over twee hoofdonderwerpen: de fysieke en de sociale leefomgeving. Alle Smederijgebieden geven beide thema’s een ruime voldoende. De enquête leverde veel gegevens op. De verwerking kostte veel tijd waardoor de resultaten nu beschikbaar komen.

Bij de fysieke leefomgeving gaat het om de optelsom van de mening over het eigen huis en de openbare ruimte. Denk aan verkeersituaties, staat van het groen en voorzieningen in de wijk. De fysieke leefomgeving wordt gemiddeld meer positief ervaren dan de sociale. Het gaat dan om onder andere leefbaarheid, onderlinge omgang, veiligheid, gezondheid en meedoen in de samenleving.

Lange klap sociaal

De waardering voor de sociale leefomgeving verschilt per gebied. In de gebieden die hun wijk sociaal het minst waarderen gaan De Smederijen aan de slag met de ‘Lange klap sociaal’. De Lange klap sociaal houdt in dat de organisaties verenigd in De Smederijen met de inwoners van een gebied de sociale knelpunten te lijf gaan. De volgende Smederijgebieden gaan aan de slag met de Lange klap sociaal: Zuid, Krakeel, Verzetsbuurt en Zeeheldenbuurt. De selectie is gebaseerd op de mate waarin de waardering in een gebied negatief afwijkt ten opzichte van het gemiddelde van alle smederijgebieden.

Jaarplannen

De uitkomst van de enquête wordt ook verwerkt in de jaarplannen van de wijkteams. Voorzitter van de Smederijenstuurgroep Klaas Smid legt uit dat de enquête per gebied zeer bruikbare informatie oplevert. “In de ene wijk ervaart men bijvoorbeeld weinig onderling contact. Ergens anders is de veiligheid een aandachtspunt. Dat is het mooie van deze enquête. Inwoners en professionals kunnen heel gericht werken aan een onderwerp.”

Wijkavonden

Op eigen verzoek deden Elim en Pesse niet mee aan de enquête. Beide dorpen hebben net een Lange Klap achter de rug. De resultaten van de enquête worden binnenkort per gebied gepresenteerd in vier wijkavonden. Woont u in één van onderstaande gebieden? U bent van harte welkom! Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Zuid, Wolfsbos en Krakeel, dinsdag 3 december in De Magneet
De Weide, woensdag 4 december in de Weideblik
Centrum, woensdag 11 december in het Herman Bavinckshuis
De dorpen, donderdag 12 december in de Wenning

Ga naar de resultaten Smederijen enquête 2012-2013

 

Uitgelicht

Zoeken