Lees voor

Provincie wil leefbaarheidsplannen dorpen

Vanaf woensdag 30 oktober kunnen verenigingen, stichtingen en andere dorpsbewoners aanvragen en plannen indienen bij de provincie Drenthe voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp. Tot en met 6 januari 2014 kunnen projecten tot 25.000 euro worden ingediend. Gedeputeerde staten hebbeb de uitwerking van het beleidskader vitaal platteland vastgesteld. Wethouder Anno Wietze Hiemstra is blij met deze ontwikkeling. “Inwoners van de dorpen weten exact wat nodig is om het dorp in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te houden.” 


Voorbeelden

De samenleving van het platteland verandert. Om het platteland leefbaar te houden hebben Provinciale Staten 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag wordt nu ingezet om dorpsinitiatieven te ondersteunen. Voor deze eerste subsidieronde is 200.000 euro inzetbaar. Verbeteringen voor de ontsluiting van het platteland, zowel fysiek als digitaal, behouden van maatschappelijke functies op gebied van onder andere sport, onderwijs, cultuur en het versterken van de werkgelegenheid op het platteland zijn onderdelen waarop plannen kunnen worden ingediend.

Met deze eerste ronde hoopt de provincie een goed beeld te krijgen wat er aan ideeën leeft in de Drentse samenleving. Deze ervaring willen ze gebruiken om in de volgende ronde, samen met gemeenten, meer slagkracht te organiseren om de geschikte projecten naar voren te halen. In het voorjaar van 2014 zal de volgende ronde voor projecten worden opengesteld.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier zie: www.provincie.drenthe.nl/dorpsinitiatieven

Bron: provincie Drenthe

 

 

Uitgelicht

Zoeken