Lees voor

Lange Klap is voortaan sociaal

De uitkomst van de Smederijen enquête wordt na de zomer gepubliceerd. Die uitslag bepaalt mede welke gebieden aan de Lange Klap beginnen. De Lange Klap krijgt bovendien een andere vorm. De stuurgroep introduceert de ‘Lange Klap Sociaal’. Na de vakantie wordt bekend welke gebieden aan de slag gaan met de ‘Lange Klap Sociaal’.

Lange Klap Sociaal

De Lange Klap Sociaal houdt in dat de organisaties van De Smederijen met de inwoners van een gebied de sociale knelpunten te lijf gaan. Dit betekent dat de aanpak van de Lange Klap helemaal verandert.  Inwoners en professionals verkennen niet eerst uitvoerig wat moet veranderen qua leefbaarheid in het gebied. Bij de Lange Klap Sociaal worden de vraagstukken uit de inwonersenquête aangepakt. De focus ligt op het sociale.

Bijeenkomsten

Inwoners van Hoogeveen konden via de Smederijen enquête hun mening gegeven over hun buurt, wijk of dorp. De vragen waren verdeeld over twee hoofdonderwerpen: de fysieke en de sociale leefomgeving. Uit voorlopige eerste resultaten blijkt dat alle Smederijgebieden hun leefomgeving ruim voldoende beoordelen. Na de zomervakantie worden de uitslagen in vier bijeenkomsten besproken. Dan wordt ook bekend welke gebieden met de Lange Klap Sociaal beginnen. De uitkomst van de enquête wordt ook verwerkt in de jaarplannen van de wijkteams.

 

Uitgelicht

Zoeken