Lees voor

Krakeel op zoek naar ideeën voor 2013

Inwoners van de wijk Krakeel kunnen vanaf heden ideeën aandragen voor het uitvoeringsplan van 2013. En dat na een jaar waarin een recordaantal van maar liefst 22 ideeën zijn gerealiseerd. De initiatiefgroep Krakeel organiseert op 11 april 2013 de volgende verkiezingsronde.

 

 

Meer aandacht voor de sociale kant van een idee

Ook in 2013 kunnen bewoners ideeën indienen voor de verkiezingen. De nadruk komt echter meer te liggen op sociaal. Dit betekent dat er – net zoals nu – ook fysieke projecten mogen worden gerealiseerd, maar de sociale aspect dient nadrukkelijk naar voren te komen. Bij elk idee dat wordt ingediend wordt kritisch gekeken naar de sociale kant ervan.

 

Voorwaarden voor een kansrijk idee in Krakeel

·         Initiatiefnemers of gebruikers staan achter het idee en zijn zelf voor zover mogelijk verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

 

            ·         Initiatiefnemers of gebruikers doen zoveel mogelijk zelf, door bijvoorbeeld het leveren van menskracht, het zoeken van externe financiering of het organiseren van een activiteit.    

            ·         Het idee komt ten goede aan de leefbaarheid van een straat, buurt of de hele wijk of een specifiek benoemde doelgroep (zoals senioren, jongeren, kinderen).

            ·         Het draagvlak voor het idee dient te worden getoetst in een straat, buurt of de hele wijk of bij de specifiek benoemde doelgroep, waarop het idee betrekking heeft.

            ·         Het idee moet binnen een jaar na de verkiezingen worden gerealiseerd.

            ·         Een idee moet openbaar toegankelijk zijn of een gemeenschapsdoel dienen en dient een sterk sociaal karakter te hebben.

            ·         Het idee mag niet gaan over achterstallig onderhoud van de gemeente, een corporatie of een andere organisatie maar moet aanvullend en een impuls zijn voor straat, buurt of wijk.

Grote en kleine projecten

Ook voor 2013 heeft de initiatiefgroep besloten om voor kleinere projecten een apart budget te reserveren. Inwoners van Krakeel die een leuk idee hebben dat niet al teveel kost, maken nu meer kans om het idee ook te realiseren.

 

            ·         Kleine projecten mogen maximaal 500,- kosten en worden alleen beoordeeld en vergeleken met andere projecten die zich voor deze categorie aanmelden.

            ·         Grotere projecten mogen maximaal 3.000,- kosten en worden alleen beoordeeld en vergeleken met andere projecten die zich voor deze categorie aanmelden.

            ·         Dient u een idee of project in dat meer kost dan het maximaal toegestane bedrag, dan weet u van tevoren dat u zelf op zoek moet naar het ontbrekende geld. Dit kan bijvoorbeeld door het vinden van sponsors of het aanschrijven van fondsen.

 

Via de wijkkrant Sterrenregen hebben de wijkbewoners in aanmeldingsformulier ontvangen waarmee ze een idee kunnen indienen. Net als voorgaande jaren hoopt de initiatiefgroep weer op een groot aantal initiatieven.

 

Uitgelicht

Zoeken