Lees voor

Dorpsavonden voor het maken van sociale plannen

De dorpen starten met nieuwe rondes van de korte klap. In het Lopend Vuur van mei jl. heeft u kunnen lezen dat er binnen De Smederijen voor een nieuwe aanpak van de korte klap is gekozen. Belangrijkste verschil met voorgaande jaren is dat het accent op sociale activiteiten en projecten is komen te liggen. En niet meer op fysieke ideeën. Met andere woorden, het accent komt te liggen op projecten en ideeën die speciale groepen, bewoners en buurten dichter bij elkaar brengt, actief maakt, samenwerking bevordert en/of elkaar helpen. Het aanschaffen van een blijvend iets, als bankje, grasmaaier, buurttent enz. is nu alleen nog mogelijk als ze onderdeel vormen van een sociaal idee.

 

Dorpsavond in plaats van verkiezingen

De initiatiefgroepen begrijpen goed dat het lastig is om “sociale ideeën” vorm te geven en vervolgens uit te voeren. Veel bewoners zullen vragen hebben.                                                                                                                                                         

  1. Wat betekent nu precies “sociale aanpak”?
  2. Hoe werkt u een leuk idee verder uit?
  3. Wie kunt u daar bij betrekken of met wie kan ik samenwerken.

 

De initiatiefgroepen hebben daarom besloten dit jaar geen verkiezing te houden maar een avond te organiseren waar samen te gaan brainstormen over het opzetten van sociale ideeën en projecten die in de dorpen de leefbaarheid bevorderen.

Het worden actieve avonden. Het is de bedoeling om er gezellige avonden van te maken met als doel samen ideeën en plannen te smeden. Plannen die in het aankomend jaar uitgewerkt kunnen worden tot mooie sociale projecten voor de dorpen. Het is niet nodig om met ideeën te komen, dit is nu het mooie van deze avonden, leuke ideeën kunnen tijdens deze avonden spontaan ontstaan. De inwoners uit de dorpenworden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Noteer deze datum dus in uw agenda. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Pesse: dinsdag 24 september, De Wenning

Noordscheschut: donderdag 26 september, De Cirkel

Nieuweroord: dinsdag 1 oktober, De Vuurkorf

Nieuw Moscou: vrijdag 4 oktober, Het Buurthuis

Fluitenberg: dinsdag 8 oktober, Het Overschotje

Nieuwlande: dinsdag 15 oktober, Het Dwarsgat

Stuifzand: woensdag 16 oktober, Het Dorpshuis

Hollandscheveld: woensdag 30 oktober, Het Anker

Tiendeveen: vrijdag 8 november, De Eiken

Alle dorpsavonden beginnen om 19.30 uur.

 

Elim heeft er voor gekozen om op een andere manier de ideeën te verzamelen en daar is een Lopend Vuur verschenen met daarin verdere informatie.

 

De inwoners uit de dorpen worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Noteer deze datum dus in uw agenda. Na de zomervakantie verschijnt er een Lopend Vuur in de betreffende gebieden met daarin meer informatie over de avonden.

Uitgelicht

Zoeken