Lees voor

Dorpsavonden goed bezocht

In de afgelopen maanden zijn er in vrijwel  in alle dorpen dorpsavonden georganiseerd om te brainstormen over het opzetten van sociale ideeën en projecten om in de dorpen de leefbaarheid te bevorderen.

 

 

Er is namelijk in het Korte Klap traject binnen de Smederijen  het één en ander veranderd. De Smederijen heeft gekozen voor een nieuwe aanpak van de “Korte Klap”. Het belangrijkste verschil met voorgaande jaren is dat het accent op de sociale activiteiten is komen te liggen. 

 

 

Alle dorpen hebben een dorpsbudget gekregen om deze sociale ideeën vorm te geven en vervolgens uit te voeren. Tijdens deze avonden werd er uitleg gegeven over wat een sociale aanpak precies inhoudt en hoe een leuk idee verder uitgewerkt kan worden. Ook hebben bewoners instructie gekregen, hoe betrokkenheid vergroot kan worden en met wie er samengewerkt kan worden.

 

 

Bijna alle dorpsavonden zijn goed bezocht. In een aantal dorpen kwamen dezelfde onderwerpen naar voren, zoals  aandacht voor ouderen, jongeren en hulpbehoevenden.  Door het uitwerken van de plannen en te laten zien wat de dorpen er precies mee gaan doen, probeert men bewoners te enthousiasmeren.  Ook worden er nog oproepen gedaan aan mensen die mee willen denken over de  ideeën.

 

 

Hoe nu verder?

Er worden met de initiatiefnemers uit de verschillende dorpen gesprekken gevoerd om verder door te praten over de plannen en hoe deze eventueel uitgevoerd kunnen worden.  Wanneer de plannen volledig zijn uitgewerkt worden de projecten in samenspraak met de wijkteams en  initiatiefgroepen uitgevoerd.

 

Mocht u op korte termijn (voor 1 december) nog een goed idee hebben, neemt u dan contact op met de initiatiefgroep in uw dorp.

 

Uitgelicht

Zoeken