Lees voor

De Smederijen van Hoogeveen: meer nadruk op sociale doelen

5 februari - De Smederijen van Hoogeveen hebben een nieuwe koers uitgezet. Het bewonersbudget, de ‘korte klap’ is voortaan alleen bestemd voor ideeën die de sociale leefbaarheid vergroten. Fysieke projecten zijn alleen nog mogelijk als daarin het sociale aspect naar voren komt.

Andere veranderingen zijn dat het aantal wijkteams van acht naar vier gaat. De lange klap wordt belangrijker, maar de korte klap blijft bestaan. Verder houdt elke Smederij een eigen korte klap budget. Het totaal te verdelen korte klap budget is verlaagd van vierhonderd- naar driehonderdduizend euro. Inwoners blijven beslissen waar het geld naar toegaat, maar wel in overleg met het wijkteam.

De nieuwe wijkteams gaan meer samenwerken met initiatiefgroepen. De eigen kracht van inwoners staat centraal. Uitgangspunt is dus wat inwoners zelf kunnen doen. Daarnaast wordt bekeken waarbij een professional uit het wijkteam kan helpen. Op deze wijze zoeken De Smederijen aansluiting bij de overgang van de verzorgingsstaat naar een meedoen-samenleving en kunnen zij een belangrijke rol blijven spelen in de Hoogeveense samenleving.

Over De Smederijen

De Smederijen van Hoogeveen stellen inwoners in staat om de leefbaarheid in hun buurt of dorp te verbeteren. Inwoners smeden niet alleen plannen, maar voeren ze ook uit. Dat doen ze samen met woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en de gemeente Hoogeveen. Inwoners en organisaties werken zo al vijf jaar samen om ‘de agenda op te halen uit de samenleving’. Inwoners vormen in de buurt een ‘initiatiefgroep’. De initiatiefgroep inventariseert de ideeën van de bewoners voor de korte klap. Iedereen kan lid worden van zo’n initiatiefgroep. In de gebieden met de lange klap vormen inwoners een ‘begeleidingsgroep’ die de koers uitzet voor inwonersbetrokkenheid bij de lange klap.

Uitgelicht

Zoeken