Lees voor

DORPSAVOND IN PESSE

Op dinsdag 24 september heeft er voor Pesse een dorpavond plaatsgevonden. Voorheen kon u tijdens een verkiezingsavond kiezen uit verschillende Smederijideeën. De initiatiefgroep heeft dit jaar gekozen voor een brainstorm/informatieavond. Voor de avond zijn alle bewoners van Pesse uitgenodigd, zie hiervoor het Lopend Vuur dat u heeft ontvangen. De opbouwwerker van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen gaf kort uitleg over de veranderende aanpak bij De Smederijen. De ideeën die worden ingeleverd moeten sociaal zijn en mogen niet meer fysiek zijn zoals in het verleden wel mogelijk was. Wat nu precies onder sociale ideeën kan worden verstaan is tijdens de avond uitgelegd en duidelijk geworden.

 

De aanwezige groep mensen is samen in gesprek gegaan over wat er op sociaal gebied nog mist in Pesse. Hierbij zijn een aantal onderwerpen/thema’s genoemd.

De genoemde thema’s zijn:

 1. Zonnepanelen (duurzaamheid)
 2. Natuur en groen
 3. Ouderen en ondersteuning
 4. Onderlinge dienstverlening
 5. Ontplooiing ouderen en jongeren
 6. Doelgroep 10-15 jaar
 7. Dagprogramma’s
 8. Sport

 

Deze thema’s zijn gevormd uit de vele onderwerpen die door de mensen zijn genoemd. Met deze thema’s in het hoofd werd de ‘opdracht’ om hieruit sociale ideeën te bedenken.  Reeds vier plannen die hieruit voortkomen zijn al ingeleverd bij de initiatiefgroep. Dit zijn:

 1. Organiseren activiteiten laatste weekend voor de zomervakantie voor de basisscholen
 2. Zeskamp op het Pioniersveld tijdens eerste Koningsdag
 3. Extra activiteiten tijdens Pesserfeest
 4. Activiteit voor de 65+ers uit Pesse

 

Er zijn vast nog meer plannen voor Pesse te bedenken! De ideeën kunnen worden ingeleverd bij één van de initiatiefgroepleden. Dit kan door het invullen van een ideeformulier. Heeft u een idee, vult u deze dan zeker in. We kunnen samen veel mooie plannen voor Pesse realiseren. Heeft u hierbij hulp nodig, dat kan ook door contact met één van de leden van de initiatiefgroep op te nemen. Mailen kan ook naar: info@desmederijenvanhoogeveen.nl

 

INLEVEREN IDEEËN VOOR PESSE KAN TOT 1 DECEMBER!

 

 

Ideeformulieren kunt u krijgen bij de leden van de initiatiefgroep, maar ook door ons te mailen.

We hopen dat er heel veel mooie plannen worden ingeleverd.

 

 

Uitgelicht

Zoeken