U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Klimaatrobuust Hoogeveen

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar de gevolgen van ernstige hitte en neerslag. Waar ontstaan problemen, schade en overlast bij een serieuze hoosbui en op welke plekken blijft het te lang warm? In de nota Klimaatrobuust Hoogeveen leest u de uitkomsten van dit onderzoek en hoe de gemeente de komende jaren klimaatrobuust kan worden ingericht. In het uitvoeringsplan staan de concrete acties die we hiervoor doen.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl