Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Inwoners kiezen elke 4 jaar tijdens gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van B&W. In de raadsvergaderingen besluit de raad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De inwoners van Hoogeveen vertegenwoordigen. Contact met inwoners, organisaties en bedrijven is voor de raad heel belangrijk. Zo blijven raadsleden op de hoogte van wat er speelt in de samenleving.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan. Bijvoorbeeld wonen, werken, cultuur en recreatie. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven (gemeentebegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Vergaderingen

U kunt aanwezig zijn bij een raadsvergadering in het raadhuis. De raadsagenda en vergaderstukken kunt u online vinden. Tijdens vergaderingen kunt u inspreken.

Meer weten over de raad? Volg de gemeenteraad op Twitter en Facebook

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl