Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Griffie

De griffie bestaat uit de raadsgriffier Cindy Elken, raadsadviseurs Alma van Dooren en Jeen Everaarts en griffiemedewerker Petra Kuiper.

Wat doet de griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie is onafhankelijk en neutraal.

Contact met de griffie

Hebt u een vraag over een raadsbijeenkomst? Wilt u meer informatie over de raad? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Stuur dan een mail naar griffie@hoogeveen.nl of bel naar 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl