U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Afwegingskader zonne-energie

In het Afwegingskader Zonne-energie staat hoe de gemeente omgaat met initiatieven voor het opwekken van zonne-energie en aan welke eisen een initiatief voor bijvoorbeeld een zonnepark moet voldoen om een vergunning te krijgen. In het afwegingskader is de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden meegenomen. Zij hebben over dit onderwerp meegedacht tijdens bijeenkomsten over duurzame energie.

Download

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl