Nieuwsoverzicht

19 februari 2020|

Bijna alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen met dagtekening 29 februari 2020 een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020. Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, BIZ en/of onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Lees verder
18 februari 2020|

Op 14 februari jl. heeft de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (hierna: SWO), mede namens gemeente De Wolden en gemeente Hoogeveen, een Europese aanbesteding gepubliceerd.

Lees verder
14 februari 2020|

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) gevraagd het onderzoek naar de rol van burgemeester Tjalma tijdens de oorlog en…

Lees verder
06 februari 2020|

Vandaag maakt het college van B&W van de gemeente Hoogeveen bekend dat er per direct een uitgavenstop komt op de Hoogeveense budgetten van 2020. Ook heeft het college een besluit genomen over de begroting 2021-2024. Het financiële beleid wordt de komende jaren dermate sober en spaarzaam dat er uiterlijk eind 2024 minimaal 13 miljoen euro in de Algemene Reserves (de spaarpot) is opgebouwd.

Lees verder
05 februari 2020|

Woensdag 5 februari heeft de gemeente Hoogeveen sporters gehuldigd die in 2019 bijzondere prestaties hebben geleverd. Ook is bekend gemaakt wie sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar zijn en daarmee genomineerd zijn voor het Sportgala Drenthe op 9 maart.

Lees verder
05 februari 2020|

Sinds 1 januari is er iets veranderd in het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Voortaan moet u deze aanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Lees verder
30 januari 2020|

De eerste fase van de werkzaamheden aan Het Haagje, de zuidzijde, is afgerond. De nutsbedrijven hebben daar ondergronds kabels en leidingen verlegd. Ook heeft de aannemer boven- en ondergronds gewerkt aan het realiseren van een voet- en fietspad, de rijbaan, inritten, een overrijdbare middenstrook van beton, een bushalte en groenstroken. Er is hier ook nieuwe verlichting aangebracht.

Lees verder
28 januari 2020|

Vijfendertig van de vijfenveertig schoollocaties uit de gemeente Hoogeveen mogen zich op dit moment al een Gezonde School noemen. Een Gezonde School is een school die planmatig en structureel aandacht besteedt aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Dit doet de school aan de hand van vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag geopend tot 20:00 uur Morgen van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl