Werkzaamheden Kaaplaantje starten op 22 mei

Op maandag 22 mei start aannemer Avitec met de nieuwe inrichting van het Kaaplaantje. Het Kaaplaantje wordt groener en de entrees van de parkeergarage worden beter toegankelijk gemaakt. De herinrichting moet ervoor zorgen dat het Kaaplaantje aantrekkelijker en veiliger wordt voor voetgangers. Bezoekers van het centrum kunnen gewoon gebruik blijven maken van de parkeergarage De Kaap.

Fasering

Als eerste wordt de kruising met ’t Haagje aangepakt. Het Kaaplaantje is dan gestremd voor het verkeer. Voor de bevoorrading en de aanwonenden is een omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, elke nieuwe fase wordt de omgeving geïnformeerd over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zijn of haar adres. Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden in juli afgerond.

Regiostedenfonds
De herinrichting van het Kaaplaantje is volledig gefinancierd met de provinciale bijdrage vanuit het Regiostedenfonds.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht