Verzinkbare paaltjes helpen het stadscentrum veilig te houden

Vanaf het begin van dit jaar is het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen verboden voor (vracht)auto’s. Het college van B&W heeft besloten in vervolg hierop het centrum ook fysiek af te sluiten.

Aan het eind van dit jaar worden verzinkbare paaltjes geplaatst die het centrum afsluiten voor voertuigen die niet in het centrum mogen zijn. Deze beweegbare paaltjes worden geplaatst aan de Grote Kerkstraat, Raadhuisstraat, Nicolaas Beetsstraat en Van Echtenstraat. De afsluitingen moeten definitief een eind maken aan de overlast die nu nog ervaren wordt in het stadscentrum. Het moet ook de veiligheid van de bezoekers vergroten. Deze oplossing is in overleg met de belanghebbende partijen gekozen.

Uitzonderingen

Elke dinsdag tussen 9:00 uur en 14:00 uur mogen automobilisten met een gehandicaptenparkeerkaart in het centrum rijden en parkeren. Dit blijft in de nieuwe situatie ook zo. Houders van deze parkeerkaart ontvangen na de zomervakantie uitgebreide uitleg en informatie over hoe ze dit kunnen regelen. Er zijn situaties waarbij het noodzakelijk is dat een (vracht)auto op de Hoofdstraat kan. Voor deze situaties kunt u een ontheffing aanvragen. Middels kentekenherkenning kunt u dan de Hoofdstraat inrijden. Voordat de nieuwe werkwijze ingaat, informeren we belanghebbenden over de werkwijze voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing. Voor hulpdiensten en waardetransport gelden uiteraard geen belemmeringen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht