Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Update gemeenteraad en college van B&W Hoogeveen

In dit bericht het laatste nieuws vanuit de gemeenteraad en vanuit het college van burgemeester en wethouders.

Raad wil snel uitvoering geven aan motie

Dat is de conclusie van het fractievoorzittersoverleg van gisteravond. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin uitgesproken is dat zo snel mogelijk twee externe informateurs moeten worden benoemd. Deze informateurs moeten de zomerperiode benutten om te komen tot een breed gedragen akkoord over het beleid en het bestuur in Hoogeveen. Gisteravond heeft de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zich laten informeren over de stand van zaken en zijn de fractievoorzitters begonnen met het uitvoeren van de motie door een opdracht en een profiel vast te stellen voor de informateurs. De informateurs worden nu geworven.


‘Demissionair’ college


De status van het huidige college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen is ‘demissionair’. Die term bestaat niet bij gemeenten, maar geeft wel duidelijk aan wat het college wel en niet doet. Het betekent dat de wethouders Erik Giethoorn en Gert Vos aan blijven totdat er een nieuw college is gevormd en beperken zich tot de lopende zaken.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl