U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Scholen zijn blij met versterking basis thuis-school-buurt

De scholen van PricoH en RENN4 willen graag door met de ondersteuning op hun scholen. De proeftuin met een jeugdprofessional op de scholen wordt daarom met een jaar verlengd.

Sinds 2019 heeft Hoogeveen een visie op jeugdhulp die aansluit bij de missie van Jong Hoogeveen: gelijke kansen voor alle kinderen, iedereen heeft er recht op om veilig, succesvol en gezond op te groeien en talenten te ontwikkelen. De visie gaat over het versterken van de basis thuis-school-buurt. De gemeente stopt liever tijd en energie in het versterken van de basis thuis-school-buurt, want ondersteuning in de directe omgeving is beter voor kinderen en jongeren en duurdere jeugdzorg kan daarmee worden voorkomen. Jeugdzorg blijft natuurlijk altijd beschikbaar voor wie dat nodig heeft. 

Initiatieven van scholen

Waar het college naar streeft, is kansengelijkheid, talentontwikkeling en betere ondersteuning tegen betaalbare kosten. De gemeente vroeg scholen met ideeën te komen. In 2020 zijn de initiatieven van PricoH en RENN4 gestart met geld van de gemeente. Op twee scholen van PricoH, de Juliana van Stolbergschool en De Sprong, en op de twee RENN4 scholen De Aventurijn en De Kameleon aan de Van Goghlaan, is een jeugdprofessional actief die kinderen en ouders ondersteunt. Yorneo, Cosis en Ambiq zijn hierin partners. Ook bij drie scholen van stichting Bijeen wordt gewerkt aan het versterken van de basis met geld van de gemeente, hier met inzet van sociaal werkers van de Stichting Welzijnswerk. Deze proeftuin loopt tot eind dit jaar.

Positieve ervaringen

Leerkrachten en ouders van de PricoH en RENN4 scholen zijn enthousiast en willen er graag mee door. Een leerkracht van RENN4 evalueert: ‘Er is meer rust in de klas, de leerlingen hebben minder last van overprikkeling. Daardoor heerst er een beter schoolklimaat, en een groter gevoel van veiligheid.’ Een ouder vult aan: ‘En wij hebben een rustiger kind thuis.’ Een leerkracht van PricoH vertelt: ‘Door de inzet van de jeugdprofessional kan er sneller geschakeld worden, snelle inzet van ondersteuning zonder wachttijd, op school en ook thuis.’ Een ouder zegt dat haar kind nu beter kan omgaan met spannende situaties. 

‘Betere ondersteuning in de directe omgeving’

Wethouder Werner ten Kate: ‘Wij willen werken aan betere ondersteuning voor kinderen en jongeren in de directe omgeving tegen betaalbare kosten. In de eerste plaats omdat dit beter is voor de kinderen, in de tweede plaats omdat we verwachten dat dit kosten gaat besparen. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van. Het is een samenwerking tussen zorg en onderwijs. Ik vind het mooi dat we als gemeente het eerste jaar hebben betaald maar dat de scholen nu de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Echte samenwerking dus. ’Volgend voorjaar evalueren scholen en gemeente het tweede jaar van deze proeftuin en besluiten of en hoe er een vervolg komt.’

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl