Samenwerking leidt tot voltooiing van de Sportaccommodatievisie Hollandscheveld

Dinsdag 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de sportaccommodatievisie Hollandscheveld vastgesteld. De visie is tot stand gekomen na opdracht van de gemeenteraad en in samenwerking met de sportverenigingen in Hollandscheveld. De sportaccommodatievisie geeft antwoord op welke toekomst Hollandscheveld voor zich ziet.

Sportaccommodatie De Marke in Hollandscheveld

Visie in samenwerking

De Sportaccommodatievisie Hollandscheveld is gemaakt door de gemeente samen met de werkgroep van sportverenigingen van Hollandscheveld. In de visie is inzichtelijk gemaakt welke uitdagingen Hollandscheveld kent op het gebied van sportaccommodaties. In samenwerking met de sportverenigingen zijn de uitgangspunten bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van sport in het dorp. Een cruciaal element van deze visie is de ambitie van de sportverenigingen om samen te werken en gezamenlijke accommodatievraagstukken op te lossen.

Wethouder Roelof Bisschop: “De sportverenigingen en de gemeente beschouwen sport als een essentieel middel voor sociale cohesie en leefbaarheid in Hollandscheveld. Daarnaast draagt sport aanzienlijk bij aan de gezondheid en vitaliteit van de inwoners. We zijn er bijzonder trots op de manier waarop deze visie gezamenlijk tot stand is gekomen.”

Arno Hoogeveen, gedelegeerd vertegenwoordiger namens het bestuur van korfbalvereniging HHV en lid van de werkgroep; “Met de sportaccommodatievisie zetten we een belangrijke stap voor de toekomst van sport in Hollandscheveld.

De visie laat duidelijk zien waar de uitdaging ligt in Hollandscheveld ten aanzien van accommodaties. Tegelijkertijd laat de visie zien waartoe we met elkaar in staat zijn en welke kansen we gezamenlijk willen benutten.”

Sport clusteren

De gemeente en de sportverenigingen geven allebei de voorkeur aan het bij elkaar brengen, het clusteren, van de sport. De eerste prioriteit ligt bij het vernieuwen van kleedkamers voor HHV. Op termijn is het dan mogelijk om hier een nieuwe sporthal bij te bouwen. Huidige sporthal De Marke voldoet niet meer aan hedendaagse eisen en kosten van renovatie wegen niet op tegen nieuwbouw. Voor de langere termijn blijft het mogelijk om passende keuzes te maken voor zowel de tennisaccommodatie als beide voetbalaccommodaties.  

Het vervolg

De sportvisie is een eerste stap in een lang traject. Voor 2024 staat de investering in het vernieuwen van de kleedkamers van HHV gepland. Daarnaast gaan we het Inrichtingsplan voor het sportpark de Oosthoek uitwerken. Op basis van dit inrichtingsplan wordt de inpassing van een nieuwe sporthal concreter. Ook geeft het inrichtingsplan meer inzicht in de kosten en de fasering van de uitvoering van de plannen. Daarna nemen het college en de gemeenteraad een definitief besluit over de realisatie. De realisatie van de plannen is een lange termijn aanpak, omdat accommodaties op verschillende momenten zijn afgeschreven en vervangen worden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht