U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Regionaal woningmarktonderzoek moet inzicht geven in woningmarkt en woon- en zorgbehoefte

De woningmarkt is constant in ontwikkeling. Gemeenten en woningcorporaties staan voor de opgave met beleid in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Daarvoor is allereerst inzicht en kennis nodig van de ontwikkelingen op de gehele woningmarkt. Wat zijn de behoeften in de verschillende plaatsen, dorpen en wijken en welke woon- en zorgbehoefte hebben de verschillende doelgroepen, zowel huur als koop?

De gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe en de woningcorporaties Actium, Domesta, Woonconcept en Woonservice laten gezamenlijk een regionaal woningmarktonderzoek uitvoeren om antwoord te krijgen op deze vragen. Gemeenten en corporaties gebruiken deze informatie om beleid te maken.

Onder druk

Momenteel is de druk op de woningmarkt groot, ook in deze regio. In het onderzoek worden de ontwikkelingen rond de regio Zwolle, regio Groningen-Assen en het Deltaplan van en voor het Noorden meegenomen en verwerkt. Een nieuwe ontwikkeling die ook gevolgen heeft voor de woningmarkt, is corona. Deze aspecten  worden in het onderzoek meegenomen: wat zijn de gevolgen hiervan voor de woonwensen van de inwoners, zowel kwantitatief en als kwalitatief? Het onderzoek wordt gezamenlijk gedaan om uiteindelijk zowel op de huur- als koopmarkt een aanbod te kunnen realiseren dat past bij de vraag van de woningzoekenden. Het eindrapport van het onderzoek wordt in september 2021 verwacht. 
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl